• Începând cu anul școlar 2017-2018 disciplina Informatică și T. I. C. a fost introdusă la gimnaziu, în trunchiul comun, având alocată o oră pe săptămână.
  • La nivel liceal, se studiază Tehnologia Informației și a Comunicațiilor – 1 sau 2 ore pe săptămână, indiferent de profil.
  • Disciplina Informatică se studiază la nivel liceal la profilul:
    • Matematică-Informatică
    • Științe ale naturii
  • Programele școlare în vigoare pentru disciplinele Informatică și Tehnologia Informației și a Comunicațiilor se găsesc aici
  • Manuale școlare în format electronic se găsesc https://www.manuale.edu.ro/