Crearea tabelelor în Microsoft Word

Un tabel este necesar atunci când avem de prezentat mai multe caracteristici ale unui element de acelaşi tip. Tabelele ne permit să ne organizăm textul sub formă de linii şi coloane, la intersecţia unei linii cu o coloană rezultând o celulă.
Crearea tabelelor - poate fi realizată parcurgând următorii paşi:

  • se execută clic în locul unde dorim să inserăm tabelul;
  • alegem opţiunea Tabel de pe bara de instrumente asociată meniului Inserare;
  • după crearea tabelului va apărea un nou meniu Instrumente Tabel -> Proiectare / -> Aspect, ce conţine bara de instrumente asociată, de unde utilizatorul poate alege aspectul tabelului sau poate face modificări la structura tabelului.
  • modificarea aspectului se poate face din meniul Aspect, iar modificarea Structurii se poate face din meniul Proiectare;
    Deplasarea dintr-o celulă într-alta se poate face cu ajutorul mouse-ului sau cu ajutorul tastei Tab.

    Acasa Inapoi