H.T.M.L. - Noţiuni de bază

Observaţie!
Pentru a putea explica mai uşor anumite noţiuni privind etichetele HTML între elementele etichetei voi lăsa spaţii deşi în mod normal nu se pun spaţii.

HyperText Markup Language este un limbaj de marcare a hipertextului pentru descrierea unui document Web, în care fiecare element este marcat prin semne speciale ale limbajului numite Taguri. Sintaxa oricarui tag este: < TAG atribut1="val" atribut2="val" > Text < / TAG >
Hipertext este un text îmbogăţit. El conţine:

 • text obişnuit;
 • etichete pentru formatarea textului şi încapsularea altor tipuri de informaţii (salturi rapide către alte resurse de informaţii, sunete, imagini, filme, etc). Hipertextul este stocat în fişiere având o extensie specială: .htm sau html. Hipertextul nu face decât să creeze legături între mai multe pagini Web pe o porţiune de tip text. Hipermedia este un termen ce a apărut ca urmare a dezvoltării noilor tehnologii şi a posibilităţii de a crea legături prin fişiere ce conţin: animaţie, sunet, film, imagine.
  Hipertextul şi hipermedia permite stocarea unei cantităţi mari de informaţie, iar utilizatorului îi oferă posibilitatea parcurgerii documentului respectiv în ce ordine doreşte, dându-i senzaţia de navigare într-un spaţiu virtual. De aici vine şi sintagma: "a naviga pe Internet". Paginile Web au fost construite iniţial cu ajutorul unui limbaj de marcare a hipertextelor, numit HTML (HyperText Markup Language). Acesta conţine comenzi care-i transmit browser-ului să afişeze text,imagini, fişiere multimedia şi legături cu alte pagini Web. Mai multe pagini Web conectate între ele prin hiper-legături ce au un subiect comun, formează un site Web.
  Paginile Web au următoarele caracteristici:
 • sunt multimedia, adică ele conţin informaţii sub formă de text, imagini, sunete, filme etc;
 • sunt interactive, adică răspund la cererile utilizatorului;
 • sunt independente de platforma hardware şi software, adică se văd la fel pe orice calculator, având instalat orice sistem de operare şi utilizând orice browser.

  Editarea documentelor HTML
  Pentru editarea unui document HTML putem folosi editorul de text Notepad sau un editor specializat în crearea paginilor Web. Se lansează în execuţie editorul Notepad, se scrie codul sursă şi se salvează cu extensia .html. Un document H.T.M.L. conţine marcajele < HTML > ... < / HTML >, marcaj ce defineşte documentul ca fiind de tip HTML şi cuprinde două părţi:

 • Antetul paginii - Secţiunea HEAD (cuprinsă între < HEAD > şi < / HEAD >) conţine antetul paginii. În această secţiune se scrie şi titlul paginii(diferit pentru fiecare pagină a site-ului), cuprins între marcajele < TITLE > şi < / TITLE >.
 • Corpul paginii - Secţiunea BODY (cuprinsă între < BODY > şi < / BODY >). În această secţiune se defineşte practic pagina Web.
  Marcajul < BODY > ... < / BODY > încadrează conţinutul propriu-zis al paginii, având următoarele atribute: bgcolor, background, text, link, vlink, align. Atributele bgcolor / background încadrează o culoare de fond sau o imagine ca fundal pentru pagina Web.

  Sintaxa este: < body bgcolor="pink" > sau < body background="imagine.jpg" >

  Stabilirea stilului fonturilor se face cu ajutorul tag-ului < Font > ... < / Font > cu atributele:

 • Face - pentru stabilirea fonturilor, având sintaxa < font face="Tahoma" Utilizăm fontul Tahoma > < / font >;
 • Size - pentru stabilirea dimensiunii fonturilor, având sintaxa < font size="2" Acest text are dimensiunea 2 > < / font >;
 • Color - pentru stabilirea culorii fonturilor, având sintaxa < font color="red" Acest text este roşu > < / font >;
  Stabilirea elementelor de stil se face cu ajutorul tag-urilor < I > ... < / I >, < B > ... < / B >, < U > ... < / U >, < S > ... < / S >, având ca efect înclinarea, îngroşarea, sublinierea şi tăierea textului cu o linie.

  Pentru testarea cunoştinţelor vă propun următoarele teste:
  Test iniţial

  Acasa Inapoi