Diverse elemente HTML

Crearea subtitlurilor

Într-un document HTML puteţi crea subtitluri de diverse dimensiuni, folosind marcaje de subtitlu. Limbajul HTML permite şase niveluri de subtitluri, ce pot fi create cu ajutorul marcajelor < H1 > până la < H6 >.

Crearea listelor

Limbajul HTML asigură mai multe formate diferite de liste care includ:

 • Liste marcate numite şi liste neordonate
 • Liste numerotate secvenţial, numite liste ordonate
 • Liste multi-coloană de tip director - ! Nerecunoscute de toate programele de explorare
 • Liste de tip glosar
 • Liste simple de tip meniu

  Listele marcate evidenţiază fiecare element al listei prin adăugarea unui marcaj de tip bullet. Totodată pot fi definite liste numerotate folosind marcajul < OL >, dar şi liste compuse (imbricate - listă în interiorul altei liste).
  Elementele listei pot fi formatate cu ajutorul etichetelor studiate. Totodată marcatorii pot avea mai multe forme stabilite cu ajutorul atributului TYPE. Atributul se utilizează în cadrul etichetei UL astfel:
  < UL TYPE = "type" >, unde type poate fi "disc" - marcatorul standard; "circle" - cerc; "square" - pătrat.

  Acasa Inapoi Pagina anterioara