S-a întâmplat pe 28 februarie
 • în anul 1754 s-a născut Gheorghe Sincai, istoric, filolog, traducător, poet, reprezentant al Şcolii Ardelene având o contribu&#ie fundamentală în acţiunea de răspândire a culturii in mediul rural din Transilvania şi a elaborat alături de Samuil Micu prima gramatică tipărită a limbii române: "Elementa linguae daco-romanae sive valachicae".
 • în anul 1863 s-a născut medicul Gheorghe Marinescu, fondator al şcolii românesti de neurologie, academician ale cărui merite au fost recunoscute de 36 de academii şi societăti ştiinţifice din întreaga lume. A fost cel dintii om de ştiinţă care a utilizat pelicula cinematografică (examinarea radiologică) în investigaţia ştiinţifică.
 • în anul 1907 s-a născut Ecaterina Cristescu-Delighioz, pictor.
 • în anul 1909 s-a născut Melania Livada, critic şi istoric literar.
 • în anul 1913 s-a născut sculptorul Vida Gheza, membru corespondent al Academiei Române.
 • în anul 1916 s-a născut Vladimir Trebici, demograf şi sociolog, membru al Academiei Române.
 • în anul 1922 s-a născut pictorul şi graficianul Vasile Eugen Crăciun.
 • în anul 1922 s-a născut Radu Câmpeanu, om politic liberal.
 • în anul 1943 s-a născut geograful Dan Bălteanu, membru corespondent al Academiei Române.
 • în anul 1950 a murit Stefan Ciobanu, istoric literar.
 • în anul 1950 s-a născut artistul plastic Ion Iancut.
 • în anul 1958 s-a născut compozitorul Mihnea Brumariu.
 • în anul 1985 a murit Haralambie Mihăescu, lingvist şi filolog, membru corespondent al Academiei Române.
 • în anul 2000 a murit matematicianul Nicolae Victor Teodorescu, membru al Academiei Române, considerat creatorul şcolii românesti de teoria ecuaţiilor cu derivate parţiale.
 • în anul 2003 a murit prozatorul şi teatrologul Romulus Diaconescu ("Trebuia să se nască Brâncuşi").  S-a întâmplat pe 27 februarie
 • în anul 1903 s-a născut sculptorul Ion Irimescu, membru de onoare al Academiei Române, câştigătorul Premiului de Excelenţă în Cultura Romnă în anul 2001.
 • în anul 1911 s-a născut Petre Botezatu, critic muzical, membru fondator al Uniunii Compozitorilor din România.
 • în anul 1920 a murit A. D. Xenopol, istoric, sociolog, economist, filosof al istoriei, membru al Academiei Române.
 • în anul 1925 s-a născut Marin Constantin, dirijorul şi fondatorul Corului de camera "Madrigal".
 • în anul 1926 a murit soprana Elena Teodorini, prima artistă lirică din România care a evoluat pe scena Operei "Scala" din Milano.
 • în anul 1938 s-a născut Constantin Albani, pictor şi scenograf.
 • în anul 1940 a murit Nicolae Tonitza, pictor, grafician şi critic de artă.
 • în anul 1948 a murit Nicodim Munteanu, Patriarh al României.
 • în anul 1959 a murit inginerul Constantin Budeanu, unul dintre intemeietorii şcolii româneşti de electrotehnică, cu contribuţii însemnate în studierea mărimilor şi unităţilor din fizică.
 • în anul 1975 a murit Eugen Constant, poet, prozator, dramaturg.
 • în anul 1980 a murit Virgil Andriescu, filolog şi publicist.
 • în anul 1982 a murit scriitorul Mihail Drumes.
 • în anul 1990 a murit lingvistul şi memorialistul Alexandru Rosetti, membru al Academiei Române.
 • în anul 1991 a murit matematicianul Dumitru Ioan Mangeron, membru corespondent al Academiei Române.  S-a întâmplat pe 26 februarie
 • în anul 1919 s-a născut poetul Constant Tonegaru ("Planetarii", "Steaua Venerei").
 • în anul 1925 s-a născut Nicolae Dinculeanu, matematician, profesor, stabilit în SUA din 1975.
 • în anul 1926 s-a născut istoricul Gheorghe Platon, membru al Academiei Române, membru fondator al Fundaţiilor "Nicolae Iorga", "Nicolae Titulescu", "A.D.Xenopol".
 • în anul 1940 s-a născut actorul Alexandru Repan.
 • în anul 1955 s-a născut compozitorul Virgil Popescu.
 • în anul 1962 a murit istoricul Silviu Dragomir, membru al Academiei Române.  S-a întâmplat pe 25 februarie
 • în anul 1866 a avut loc debutul literar al lui Mihai Eminescu, în revista "Familia" din Pesta, cu poezia "De-aş avea...".
 • în anul 1881 a murit Cezar Bolliac, personalitate a vietii culturale şi politice a secolului al XIX-lea, poet şi publicist, participant la revoluţia de la 1848.
 • în anul 1881 a murit Al. Treboniu Laurian, filolog, istoric, publicist şi om politic, membru fondator al Societătii Academice Române.
 • în anul 1892 s-a născut scriitorul Al. Duiliu Zamfirescu, prozator şi traducător, autor al ciclului românesc "Perfecţii diplomaţi".
 • în anul 1896 s-a născut actorul Constantin Ramadan.
 • în anul 1896 s-a născut traducătorul Iosif Cassian-Mătăsaru.
 • în anul 1900 s-a născut actorul Costache Antoniu, rector al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti.
 • în anul 1904 s-a născut Jean Georgescu, regizor, actor şi scenarist; clasic al ecranizărilor caragialeşti.
 • în anul 1927 s-a născut etnomuzicologul Vasile Dinu.
 • în anul 1937 s-a născut scriitorul Corneliu Buzinschi ("Noaptea umbrelor deschise").
 • în anul 1939 s-a născut prozatorul Virgil Duda emigrat în Israel, în 1988.
 • în anul 1941 s-a născut poetul Mihai Elin.
 • în anul 1968 a murit scriitorul Al. Duiliu Zamfirescu, prozator şi traducător.
 • în anul 1979 a murit Aurel Butnaru, publicist şi poet.
 • în anul 1998 a murit Ligia Macovei, pictor şi grafician.
 • în anul 2006 a murit pictorul Constantin Gheorghe.  S-a întâmplat pe 24 februarie
 • în anul 1884 s-a născut Nicolae Gheorghe Lupu, medic, profesor şi om de ştiinţă.
 • în anul 1895 s-a născut Vasile Al. George, poet, publicist, traducător.
 • în anul 1909 s-a născut Al. Dimitriu-Păuşeşti, publicist şi traducător.
 • în anul 1926 s-a născut Ovidiu Cotrus, eseist şi critic literar.
 • în anul 1927 s-a născut prozatorul Valentin Berbecaru.
 • în anul 1929 s-a născut actriţa Marga Barbu ("Haiducii", "Mărgelatul").
 • în anul 1932 s-a născut istoricul literar Eugen Cizek.
 • în anul 1933 a murit Gheorghe Popovici, pictor şi desenator cel care a realizat picturile murale la Palatul Metropolitan din Iaşi.
 • în anul 1937 s-a născut biologul Maya Simionescu, membru al Academiei Române.
 • în anul 1938 s-a născut filosoful Alexandru Surdu, membru al Academiei Române.
 • în anul 1940 s-a născut Virgil Bulat, poet şi traducător.
 • în anul 1943 s-a născut Horia Bădescu, poet, prozator şi eseist.
 • în anul 1949 s-a născut Stefan Damian, poet, prozator şi traducător.
 • în anul 1949 s-a născut Luminiţa Constantinescu, critic muzical şi realizator TV,
 • în anul 1955 s-a născut artistul plastic Anton Ratiu.
 • în anul 1992 a murit prozatorul şi folcloristul Eugen Agrigoroaiei ("Ultimul Făt-Frumos", "Folclor arhaic românesc", "Teatrul de păpuşi").
 • în anul 1997 a murit Ion Voicu, violonist de reputaţie mondială.
 • în anul 2001 a murit Mitică Iancu, actor de comedie la Teatrul Naţional din Galaţi.  S-a întâmplat pe 23 februarie
 • în anul 1858 s-a născut compozitorul George Fotino.
 • în anul 1882 s-a născut compozitorul Gheorghe Cucu.
 • în anul 1888 s-a născut Mihail Săulescu, poet şi dramaturg.
 • în anul 1892 s-a născut Tudor Măinescu, epigramist şi prozator satiric ("Surâs", "Schite oarecum vesele").
 • în anul 1901 a murit poetul Ioan S. Neniţescu, membru corespondent al Academiei Române.
 • în anul 1911 s-a născut poeta Alexandrina Isac, stabilită în SUA, din 1979.
 • în anul 1912 s-a născut Romulus Vulcănescu, scriitor şi etnolog, membru de onoare al Academiei Române.
 • în anul 1923 s-a născut Eta Boeriu, traducătoare şi poetă.
 • în anul 1932 s-a născut Constantin Rădulescu, speolog, membru corespondent al Academiei Române.
 • în anul 1939 s-a născut Mihai Vişoiu, prozator şi ziarist.
 • în anul 1945 s-a născut Răzvan Cernat, dirijor şi compozitor.
 • în anul 1961 a murit Constantin Loghin, istoric literar.
 • în anul 1999 a murit compozitorul George Grigoriu.  S-a întâmplat pe 22 februarie
 • în anul 1814 s-a născut poetul şi fabulistul Grigore Alexandrescu.
 • în anul 1881 s-a născut Petre Grimm, istoric literar şi traducător.
 • în anul 1898 s-a născut Ion Vicol, dirijor, pedagog şi teoretician.
 • în anul 1901 s-a născut Iustinian Marina, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
 • în anul 1902 s-a născut Constantin Macarovici, chimist, membru al Academiei Române.
 • în anul 1903 s-a născut Tudor Muşatescu, poet, prozator, dramaturg şi publicist român.
 • în anul 1905 a murit Felix Iacob, medic iniţiatorul şi dezvoltatorul igienei, ca disciplină a învăţământului medical românesc.
 • în anul 1915 s-a născut Eugen Popescu, memorialist, a înfiinţat, la San Diego, Institutul Român de Cercetări Istorice.
 • în anul 1926 s-a născut Gheorghe Adoc, sculptor şi grafician.
 • în anul 1937 a murit Constantin N. Hurmuzaki, entomolog, filosof, jurist, membru de onoare al Academiei Române.
 • în anul 2001 a murit Vlad Voiculescu, medic neurolog, membru al Academiei Române, membru al Societăţii Britanice Regale de Medicină.  S-a întâmplat pe 21 februarie
 • în anul 1805 s-a născut Timotei Cipariu, filolog şi lingvist, unul dintre fruntaşii Revoluţiei de la 1848 din Transilvania, întemeietor al Societătii "Astra" şi primul vicepreşedinte al acesteia, membru al Societătii Academice Române.
 • în anul 1865 s-a născut Anton Bacalbaşa, ziarist, prozator şi traducător, creatorul personajului literar Moş Teacă.
 • în anul 1876 s-a nascut compozitorul Teodor Teodorescu.
 • în anul 1900 s-a nascut arheologul Gheorghe Cantacuzino.
 • în anul 1904 a murit pictorul Sava Hentia, participant la Războiul de Independenţă a schiţat şi pictat scene de campanie.
 • în anul 1906 s-a născut pictorul Paul Miracovici.
 • în anul 1914 s-a născut juristul Vasile Gionea, membru de onoare al Academiei Române.
 • în anul 1943 s-a născut scriitoarea Luminiţa Petru.
 • în anul 1950 s-a născut prozatorul Ovidiu Dunăreanu.
 • în anul 1969 a murit compozitorul şi dirijorul Constantin Silvestri.
 • în anul 1991 a murit psihologul Vasile Pavelescu; contributii in domenii precum: problema personalitătii şi afectivitătii.
 • în anul 1992 a murit Constantin Th. Botez, istoric şi eseist, cercetător al arhivelor.
 • în anul 2004 a murit generalul de brigadă Ion Ştefan Eremia, autorul unui roman satiric anticomunist.
 • în anul 2006 a murit Angelica Rozeanu, prima campioană mondială la simplu din istoria tenisului de masă românesc.  S-a întâmplat pe 20 februarie
 • în anul 1882 a murit Moş Ion Roată, deputat în Adunarea ad-hoc a Moldovei, militant pentru cauza Unirii Principatelor.
 • în anul 1887 s-a născut poeta Claudia Millian, soţia poetului Ion Minulescu.
 • în anul 1901 s-a născut Radu Cioculescu, cronicar muzical, eseist, traducător.
 • în anul 1911 a murit Grigore Ştefănescu, geolog şi paleontolog, membru al Academiei Române, a întocmit, în 1898, prima hartă geologică a României, la scara 1:200.000.
 • în anul 1924 s-a născut Eugen Barbu, scriitor, scenarist, publicist.
 • în anul 1924 s-a născut Radu Albala, traducător, critic şi istoric literar, prozator.
 • în anul 1927 s-a născut Mircea Malita, scriitor, matematician şi om politic, membru al Academiei Române.
 • în anul 1930 s-a născut Alexandru Boboc, filosof, membru al Academiei Romane.
 • în anul 1935 s-a născut scriitorul Arhip Cibotaru.
 • în anul 1937 s-a născut Mihu Vulcănescu, grafician, pictor, ceramist, stabilit din 1990 în Italia.
 • în anul 1938 s-a născut poeta Doina Ciurea.
 • în anul 1949 s-a născut scriitoarea Lucia Olaru-Nenati.
 • în anul 1956 s-a născut pictorul Corneliu Ionescu.
 • în anul 1969 a murit Mihai Ciucă, medic, a participat la realizarea primelor vaccinuri antiholerice, eradicarea malariei şi realizarea primului centru de malarioterapie din România.
 • în anul 1998 a murit Eugen Popescu, memorialist; stabilit în SUA din anul 1979, a înfiintat, la San Diego, Institutul Român de Cercetări Istorice.  S-a întâmplat pe 19 februarie
 • în anul 1864 s-a născut Artur Gorovei, poet şi prozator, unul dintre cei mai mari folclorişti români.
 • în anul 1876 s-a născut sculptorul Constantin Brâncuşi, membru post-mortem al Academiei Române. Brâncuşi a exprimat în creaţia sa, esenţializată şi purificată în liniile care o compun, o viziune cu totul nouă asupra lumii.
 • în anul 1887 s-a născut fizicianul Traian Gheorghiu, membru al Academiei Române.
 • în anul 1894 s-a născut Sabin Manuilă, statistician, medic, demograf, membru fondator al Academiei de Medicină.
 • în anul 1904 s-a născut filosoful Mircea Vulcănescu.
 • în anul 1908 s-a născut Ana Cărtianu, traducătoare şi eseistă.
 • în anul 1936 s-a născut Marin Sorescu, poet, dramaturg şi eseist, ministru al Culturii, membru al Academiei Române (Premiul mondial de poezie "Fernando Riello", Madrid; Premiul Herder pentru întreaga operă).
 • în anul 1951 s-a născut actriţa Maria Ploae ("Asteptind un tren", "Faimosul Paparazzo").
 • în anul 1968 a murit chimistul Eugen Angelescu, membru al Academiei Române.  S-a întâmplat pe 18 februarie
 • în anul 1885 s-a născut Eugeniu Boureanul, prozator şi traducător.
 • în anul 1886 a murit Constantin D. Aricescu, poet, prozator şi dramaturg.
 • în anul 1907 s-a născut Traian Herseni, sociolog, psiholog, etnolog, colaborator al lui Dimitrie Gusti şi Mihai Râlea.
 • în anul 1916 a murit regina Elisabeta (Carmen Sylva), prima regină a României, soţia regelui Carol I.
 • în anul 1924 s-a născut Şerban C. Andronescu, istoric al culturii, eseist, traducător, stabilit, din 1969, în SUA.
 • în anul 1935 s-a născut artistul plastic Gheorghe Pătraşcu.
 • în anul 1938 s-a născut artistul plastic Ion Stendl.
 • în anul 1964 a murit pictorul Gheorghe Lowendal, supranumit "pictorul Bucovinei" care a înfiinţat, la Bucureşti, în 1918, Academia Liberă de Artă Plastică.
 • în anul 1996 a murit Ioan Juvara, medic, recunoscut drept creator al unei prestigioase şcoli de chirurgie, autor al unui număr de 14 tehnici chirurgicale originale, membru de onoare al Academiei Române.  S-a întâmplat pe 17 februarie
 • în anul 1881 s-a născut actorul Ion Manolescu.
 • în anul 1917 s-a născut cântăreaţa Ioana Radu, interpretă de romanţe şi muzică populară.
 • în anul 1923 a murit Teodor T. Burada, folclorist, etnograf şi muzicolog, descoperitorul bocetului popular.
 • în anul 1932 s-a născut Doru Popovici, compozitor şi muzicolog.
 • în anul 1935 s-a născut Ioan Ladea, specialist în acupunctura şi om de litere.
 • în anul 1941 s-a născut Mihai Ursachi, poet, prozator, traducător.
 • în anul 1942 s-a născut pictorul Ilie Cioartă.
 • în anul 1947 a murit scriitoarea franceză de origine română Elena Văcărescu, laureată de două ori cu premiul Academiei Franceze.
 • în anul 1954 a murit medicul pediatru Mihail Manicatide. Cercetări în domeniul meningitei cerebrospinale la copii, a seroterapiei tusei convulsive.
 • în anul 1971 a murit Miron Radu Paraschivescu, poet şi publicist ("Cânticele ţigăneşti").
 • în anul 1972 a murit Ion Petrovici, filosof şi memorialist.
 • în anul 1996 a murit Alexandru Roşca, psiholog, membru al Academiei Române.  S-a întâmplat pe 16 februarie
 • în anul 1836 s-a născut Bogdan Petriceicu Haşdeu, spirit enciclopedic al culturii române, filolog, folclorist, prozator, dramaturg, istoric şi publicist, vicepreşedinte al Academiei Române. Este întemeietor al lingvisticii, filologiei şi lexicografiei româneşti, unul dintre fondatorii folcloristicii comparate române, creatorul dramei istorice româneşti ("Răzvan şi Vidra").
 • în anul 1843 s-a născut Constanta Dunca-Schianu, critic muzical, pianistă şi scriitoare.
 • în anul 1853 s-a născut poetul şi memorialistul Ioan Artenie Anderca Honorodeanu.
 • în anul 1886 s-a născut inginerul Constantin Budeanu, unul dintre întemeietorii şcolii romaneşti de electrotehnică, membru al Academiei Române. A avut o contribuţie însemnată în studierea mărimilor şi unitătilor din fizică.
 • în anul 1893 s-a născut Emil Dorian, poet şi prozator.
 • în anul 1903 s-a născut Ioan Siadbei, lingvist şi istoric literar, vicepreşedinte al Societăţii române de lingvistică.
 • în anul 1906 s-a născut Tiberiu Popoviciu, matematician, membru al Academiei Române. A organizat Institutul de calcul numeric din Cluj, de numele lui legându-se şi începuturile şcolii clujene de analiză matematică.
 • în anul 1939 s-a născut Ilie Constantin, poet, prozator şi eseist, stabilit în Franţa.
 • în anul 1991 a murit scriitorul Marin Iancu Nicolae.
 • în anul 1996 a murit Nicolae Carandino, ultimul dintre supravieţuitorii procesului Iuliu Maniu; a fost gazetar, traducător şi director al Teatrului Naţional din Bucureşti.  S-a întâmplat pe 15 februarie
 • în anul 1834 s-a născut Vasile Alexandrescu-Urechia, istoric, prozator, dramaturg.
 • în anul 1840 s-a născut Titu Maiorescu, fondatorul grupării literare şi politice "Junimea", întemeietor al criticii româneşti moderne, membru fondator al Societăţii Academice Române.
 • în anul 1841 s-a născut Mihail Şutu, istoric şi membru al Academiei Române, unul dintre primii numismaţi din sud-estul Europei, preşedinte al Societăţii Române de Numismatică şi a donat întreaga sa colecţie de monede şi antichităţi Academiei Române.
 • în anul 1850 s-a născut pictorul Ioan Andreescu, membru de onoare post-mortem al Academiei Române. Aderent la înnoirile aduse de arta reprezentantilor Şcolii de la Barbizon, Andreescu este recunoscut ca unul dintre cei mai importanţi peisagisti români.
 • în anul 1851 s-a născut Spiru Haret, matematician, sociolog şi om politic liberal, organizatorul învăţământului românesc de după 1864, vicepreşedinte al Academiei Române; prin elaborarea şi aprobarea legii învăţământului din 1898, a reorganizat învăţământul de toate gradele; a impus, pentru prima dată în Romania, obligativitatea învătământului primar şi utilizarea aceloraşi programe şcolare la sate şi oraşe.
 • în anul 1896 s-a născut medicul Ştefan S. Nicolau, din iniţiaţiva căruia s-a înfiinţat, în 1950, la Bucureşti, Institutul de Inframicrobiologie. A infiintat, la Institutul de Medicină şi Farmacie din Bucureşti, Catedra de Inframicrobiologie, prima din România şi din lume.
 • în anul 1920 s-a născut scriitorul Lucian Emandi.
 • în anul 1921 s-a născut scriitorul V. Em. Galan .
 • în anul 1927 s-a născut Dinu C. Giurescu, istoric, membru corespondent al Academiei Române.
 • în anul 1931 s-a născut poetul Petre Stoica ("Copleşit de glorie", "Prognoza meteorologică").
 • în anul 1933 s-a născut Iosif Sava, om de cultură, muzicolog, important realizator de emisiuni culturale de televiziune.
 • în anul 1933 s-a născut Octavian Lazăr Cosma, muzicolog, membru al American Musicological Society.
 • în anul 1938 s-a născut scriitoarea Corina Cristea.
 • în anul 1939 s-a născut Constantin Stoiciu, prozator şi scenarist; stabilit în Canada a înfiintat Editura "Humanitas".
 • în anul 1941 s-a născut Doina Curticăpeanu, critic şi istoric literar.
 • în anul 1942 a murit Vasile Demetrius, prozator, poet şi traducător.
 • în anul 1944 s-a născut Alexandru Bocăneţ, regizor, realizator de filme şi emisiuni TV .
 • în anul 1944 s-a născut solista de operă Eugenia Moldovan.
 • în anul 1944 s-a născut scriitoarea Florica Mitroi.
 • în anul 1945 s-a născut scriitorul Cornel Cotuţiu.
 • în anul 1947 s-a născut Roxana Eminescu, cercetător literar şi traducător din literatura lusitană. Din 1981 s-a stabilit în Portugalia.
 • în anul 1956 a murit compozitorul Iuliu Mureşianu.
 • în anul 1956 s-a născut poetul Aurelian Titu Dumitrescu.
 • în anul 1960 s-a născut Stelian Acea, pictor şi artist fotograf.
 • în anul 1965 a murit compozitorul Emil Montia .  S-a întâmplat pe 14 februarie
 • în anul 1821 a murit Petru Maior, cărturar iluminist, filolog şi istoric, unul dintre corifeii Şcolii Ardelene.
 • în anul 1898 s-a născut actriţa Sorana Topa, iubită deopotrivă de Mircea Eliade şi de Emil Cioran.
 • în anul 1902 s-a născut Ion Călugăru, publicist, dramaturg şi prozator de factură onirică modernistă.
 • în anul 1926 a murit Radu Rosetti, istoric, memorialist şi prozator.
 • în anul 1927 a murit Constantin Mille, ziarist şi scriitor.
 • în anul 1927 a murit compozitorul George Cosmovici.
 • în anul 1928 s-a născut poetul Radu Cârneci.
 • în anul 1931 s-a născut actorul şi profesorul Octavian Cotescu.
 • în anul 1931 s-a născut Gheorghe Achiţei, eseist şi teoretician.
 • în anul 1935 s-a născut poetul Grigore Vieru, membru corespondent al Academiei Române.
 • în anul 1937 s-a născut scriitorul Dumitru Tepeneag.
 • în anul 1940 s-a născut poetul şi eseistul Paul Emanuel ("Existenţa şi cuvintele", "Astă seară").
 • în anul 1946 s-a născut Marcel Cornis-Pope, critic şi teoretician literar, stabilit din 1983 in SUA.
 • în anul 1946 s-a născut Gil Dobrica, solist vocal.
 • în anul 1946 s-a născut Marcel Cornis-Pop, critic şi teoretician literar, stabilit din 1983 în SUA ("România. Post Scriptum").
 • în anul 1946 a început sa funcţioneze primul calculator electronic, ENIAC, conceput în 1943, la Universitatea din Pennsylvania.
 • în anul 1947 a murit Ioan Iancu Botez, istoric literar şi eseist.
 • în anul 1963 s-a născut Alice Barb, regizoare de teatru ("Ana Karenina", "Cartofi prăjiţi cu orice").
 • în anul 1965 s-a născut Laurenţiu Chiriac, realizator de emisiuni radio şi de televiziune, organizator de concerte, jurnalist muzical.
 • în anul 1970 a murit actorul Grigore Vasiliu Birlic, cu o îndelungată şi prestigioasă carieră teatrală în registrul comic.
 • în anul 1981 a murit istoricul Vasile Maciu, membru corespondent al Academiei Române ("Istoria României").  S-a întâmplat pe 13 februarie - Ziua Mondială a Radioului, o sărbătoare instituită de UNESCO în 2012, ca semn de preţuire pentru acest puternic vector de informaţie şi cultură.
 • în anul 1877 a murit Costache Caragiale, actor, regizor şi dramaturg, primul director al Teatrului Mare Naţional din Bucureşti.
 • în anul 1880 s-a născut Dimitrie Gusti, filosof, estetician şi sociolog recunoscut pe plan internaţional.
 • în anul 1895 a murit Iraclie Porumbescu, tatăl compozitorului Ciprian Porumbescu, preot, poet şi prozator.
 • în anul 1935 a murit filologul Ion Bianu, fondatorul şi organizatorul Bibliotecii Academiei.
 • în anul 1955 s-a născut regizorul de teatru Alexandru Dabija.
 • în anul 1985 a murit poetul Grigore Hagiu.
 • în anul 1999 a murit actorul de comedie Radu Zaharescu.
 • în anul 1999 a murit Vladimir Trebici, demograf şi sociolog, membru al Academiei Române.  S-a întâmplat pe 12 februarie
 • în anul 1862 s-a născut omul de teatru şi dramaturgul Alexandru Davila, autorul dramei istorice în versuri "Vlaicu Vodă".
 • în anul 1879 s-a născut prozatorul Virgil Caraivan.
 • în anul 1884 s-a născut poeta Otilia Cazimir ("Baba Iarna intră-n sat").
 • în anul 1922 s-a născut scriitorul Valeriu Gorunescu.
 • în anul 1930 s-a născut Teodor Vargolici, istoric literar şi editor ("Începuturile romanului românesc").
 • în anul 1954 s-a născut Sergiu Anghel, lector universitar la UATC Bucureşti, coordonator al Catedrei de Creatie Coregrafică.
 • în anul 1959 s-a născut actorul şi regizorul Dan Puric.
 • în anul 1963 s-a născut Marian Petre, sculptor, membru UAP şi fondator al Asociaţiei Culturale "Artisrroma".
 • în anul 1979 a murit V. G. Paleolog, critic de artă, celebru brâncuşolog.
 • în anul 1979 s-a născut actorul Emanuel Pârvu.  S-a întâmplat pe 11 februarie
 • în anul 1841 s-a născut folcloristul şi traducătorul Ioan D. Caragiani, membru al Academiei Române.
 • în anul 1882 s-a născut Gheorghe Cucu, compozitor şi dirijor.
 • în anul 1886 a murit Maria Burada, prima femeie din Moldova care a tradus piese de teatru.
 • în anul 1888 s-a născut Nicolae Ionescu-Sisesti, medic, membru corespondent al Academiei Române.
 • în anul 1899 s-a născut compozitorul şi criticul muzical Vasile Ijac.
 • în anul 1911 s-a născut prozatorul şi traducătorul Pericle Martinescu ("Visul cavalerului", "Picturi în filigran").
 • în anul 1914 s-a născut Paul Alexandru Georgescu, critic şi istoric literar.
 • în anul 1921 s-a născut Ion I. Inculet, inginer, autor şi coautor a numeroase invenţii sau inovatii patentate în diverse ţări ale lumii, membru de onoare al Academiei Române.
 • în anul 1922 s-a născut compozitorul Tudor Jarda.
 • în anul 1929 s-a născut prozatorul Traian Filip.
 • în anul 1941 s-a născut Cornel Mihai Ionescu, eseist şi traducător.
 • în anul 1945 s-a născut sculptorul Constantin G. Grangure.
 • în anul 1946 s-a născut pictorul Andrei Şchiopu.
 • în anul 1963 a murit Nicolae M. Popescu, preot sş istoric, membru al Academiei Române.
 • în anul 1981 a murit poetul şi prozatorul Gabriel Drăgan.
 • în anul 1991 a murit actorul Vasile Niţulescu.  S-a întâmplat pe 10 februarie
 • în anul 1836 s-a născut Grigore Ştefănescu, geolog şi paleontolog, membru al Academiei Române; a întocmit, în 1898, prima hartă geologică a României, la scara 1:200.000.
 • în anul 1836 s-a născut compozitorul Eduard Wachmann, primul dirijor şi director al Filarmonicii Române.
 • în anul 1836 s-a născut Grigorie Ştefănescu, geolog şi paleontolog, membru al Academiei Române.
 • în anul 1873 s-a născut Haralambie Lecca, publicist şi poet.
 • în anul 1881 s-a născut Nicolae M. Popescu, preot şi istoric, membru al Academiei Române.
 • în anul 1890 s-a născut pictoriţa Dona-Niculina Delavrancea.
 • în anul 1902 s-a născut prozatorul Anton Holban.
 • în anul 1912 s-a născut istoricul Vasile Netea.
 • în anul 1916 s-a născut Dan George, poet şi traducător.
 • în anul 1930 s-a născut arhimandritul Ioanichie Bălan, autor şi editor de lucrări de teologie.
 • în anul 1933 s-a născut actorul Victor Rebengiuc ("Tănase Scatiu", "Moromeţii").
 • în anul 1933 a murit scriitorul Vasile Gherasim.
 • în anul 1934 a murit omul politic Vasile Goldis, membru de onoare al Academiei Romane.
 • în anul 1941 s-a născut Mihai Dutescu, poet şi prozator.
 • în anul 1949 a murit criticul literar şi romancierul Octav Sulutiu.
 • în anul 1955 a murit actriţa Sonia Cluceru.
 • în anul 2003 a murit dramaturgul Dumitru Solomon ("Socrate", "Diogene").  S-a întâmplat pe 09 februarie
 • în anul 1924 s-a născut poetul Teodor Bals.
 • în anul 1936 s-a născut Andrei Pandrea, medic, etnolog, scriitor, stabilit din 1979 la Paris.
 • în anul 1940 s-a născut Mircea Radu Iacoban, prozator şi dramaturg.
 • în anul 1941 s-a născut scriitoarea Constanţa Călinescu.
 • în anul 1941 s-a născut sociologul Cătălin Zamfir, membru corespondent al Academiei Române.
 • în anul 1952 s-a născut Florin Ochescu, compozitor şi instrumentist de muzică uşoară.
 • în anul 1994 a murit, la Paris, Gherasim Luca, poet, prozator, aderent la mişcarea de avangardă a semnat şi sub pseudonimele Costea Sar, Petre Malcoci.  S-a întâmplat pe 08 februarie
 • în anul 1828 s-a născut scriitorul francez Jules Verne, creator al romanului ştiintific de anticipaţie ("Călătorie spre centrul pământului", "Copiii căpitanului Grant", "Cinci săptămâni în balon").
 • în anul 1894 a murit Iorgu Caragiale, dramaturg.
 • în anul 2000 a murit academicianul Ion Gheorghe Maurer, militant comunist, el s-a retras din activitatea politică şi de stat după 1974.  S-a întâmplat pe 07 februarie
 • în anul 1777 s-a născut cărturarul Dinicu Golescu.
 • în anul 1834 s-a născut chimistul rus Dimitri Ivanovici Mendeleev, care a descoperit legea periodicitătii şi a conceput clasificarea periodică a elementelor chimice.
 • în anul 1905 s-a născut Ştefan Lupşa, profesor de teologie (istoria bisericească universală, română, patrologie).
 • în anul 1907 s-a născut Haralambie Mihăescu, lingvist şi filolog, membru corespondent al Academiei Române.
 • în anul 1915 s-a născut Teoctist (Teodor Arapaşu), Patriarh al Bisericii Ortodoxe Romane.
 • în anul 1925 s-a născut Marius Constant, compozitor, dirijor, pianist.
 • în anul 1926 s-a născut pictorul Vasile Crisan.
 • în anul 1931 a murit compozitorul Ion Vidu.
 • în anul 1932 s-a născut omul de cultură Dan Hăulică a prezentat albume de artă şi fotografice ("Critică şi cultură", "Geografii spirituale").
 • în anul 1932 s-a născut Ion Acsan, poet şi traducător ("Primăvara cosmică").
 • în anul 1934 s-a născut omul de cultură Florin Mugur; scris versuri, proză, eseistică şi publicistică literară.
 • în anul 1944 s-a născut inginerul Emanuel Diaconescu, membru corespondent al Academiei Române.
 • în anul 1956 s-a născut prozatorul Nicolae Iliescu.
 • în anul 1978 a murit Dimitrie Cuclin, compozitor, filosof, folclorist.
 • în anul 1984 a murit Constantin Macarovici, chimist, membru al Academiei Române.  S-a întâmplat pe 06 februarie
 • în anul 1803 s-a născut scriitorul Theodor Aaron.
 • în anul 1889 s-a născut Krikor H. Zambaccian, colecţionar şi critic de artă.
 • în anul 1891 s-a născut poetul Adrian Maniu, distins cu premiul naţional de poezie pe anul 1938 ("Vrăjitorul apelor", "Lângă pământ").
 • în anul 1908 s-a născut Geo Bogza, scriitor şi ziarist, membru al Academiei Române, creator al unei formule unice de reportaj, reportajul poematic.
 • în anul 1916 s-a născut istoricul literar Gabriel Ţepelea, membru al Academiei Române, preşedintele Societătii de ştiinţe istorice şi filologice.
 • în anul 1921 s-a născut Dan Constantinescu, poet şi traducător.
 • în anul 1933 s-a născut Sorin Holban, prozator şi poet.
 • în anul 1992 a murit matematicianul Caius Iacob, membru al Academiei Române şi al Societătii Matematice Franceze.
 • în anul 1993 a murit compozitorul Dan Constantinescu.
 • în anul 1993 a murit George Ciorănescu, poet, traducător, prozator.
 • în anul 1995 a murit academicianul Nicolae Simionescu, care a fondat şi organizat, împreună cu academicianul Maya Simionescu, Institutul de Biologie şi Patologie Celulară.  S-a întâmplat pe 05 februarie
 • în anul 1916 s-a născut scriitorul Alexandru Baciu.
 • în anul 1917 s-a născut poetul Grigore Cojan.
 • în anul 1920 s-a născut Irina Eliade, traducătoare şi prozatoare.
 • în anul 1928 s-a născut Hristu Candroveanu, critic literar şi poet.
 • în anul 1932 s-a născut scriitorul Virgil Ardeleanu.
 • în anul 1935 a murit publicistul Constantin C. Bacalbaşa ("Bucureştii de altădată").
 • în anul 1936 s-a născut scriitoarea Ana Barbu.
 • în anul 1939 s-a născut scriitorul Mihai Dolgan.
 • în anul 1939 a murit Gheorghe Ţiţeica, matematician, deschizător de drumuri în geometria diferenţială, membru al Academiei Române.
 • în anul 1944 s-a născut scriitorul Tudor Vasiliu.
 • în anul 1962 s-a născut actorul Mihai Bisericanu.
 • în anul 1978 a murit pictorul Catul Bogdan.
 • în anul 1986 a murit scriitorul Grigore Băjenaru ("Cişmigiu & Com.").
 • în anul 1994 a murit Marin Bucur, istoric literar, eseist, prozator.  S-a întâmplat pe 04 februarie
 • în anul 1849 a murit Costache Conachi, unul dintre poeţii reprezentativi ai perioadei de început a literaturii noastre.
 • în anul 1872 s-a născut pictorul Octav Băncilă.
 • în anul 1890 s-a născut pictorul Horaţiu Dumitriu.
 • în anul 1906 s-a născut Nicolae Georgescu-Roegen, economist şi matematician, membru de onoare al Academiei Române.
 • în anul 1906 s-a născut scenograful Natalia Bragalia.
 • în anul 1931 s-a născut scriitorul Simion Mioc.
 • în anul 1941 a murit matematicianul David Emmanuel, membru de onoare al Academiei Române.
 • în anul 1941 s-a născut actorul Şerban Cantacuzino.
 • în anul 1944 s-a născut poetul Nicolae Ionel.
 • în anul 1953 s-a născut scriitorul Victor Pânzaru.
 • în anul 1954 s-a născut poeta Denisa Comănescu.
 • în anul 1974 a murit compozitorul şi pianistul Mihail Andricu, membru al Academiei Române, considerat unul dintre întemeietorii muzicii simfonice din ţara noastră.
 • în anul 1988 a murit poetul Alexandru Căprariu.
 • în anul 1993 a murit actriţa Marieta Rareş.  S-a întâmplat pe 03 februarie
 • în anul 1828 s-a născut scriitoarea Elena Ghica, cunoscută sub numele de Dora D'Istria.
 • în anul 1870 a murit Emanoil Gojdu, avocat şi om politic, care a reprezentat interesele comunităţii româneşti din Transilvania şi Ungaria.
 • în anul 1892 s-a născut istoriograful Gheorghe I. Brătianu.
 • în anul 1926 s-a născut Tudor George, poet şi traducător.
 • în anul 1936 s-a născut prozatorul Virgil Constantin Negoiţă, stabilit din 1982 în SUA.
 • în anul 1939 s-a născut poetul Ilie Constantin.
 • în anul 1941 s-a născut actorul Ştefan Iordache.
 • în anul 1944 s-a născut Petre Anghel, poet, prozator şi eseist.
 • în anul 1954 a murit scriitorul Ionel Teodoreanu ("La Medeleni", "Uliţa copilăriei", "Loreley").
 • în anul 2000 a murit poeta Florenţa Albu ("Himera nisipurilor", "Austru", "Petrecere cu iarbă").  S-a întâmplat pe 02 februarie
 • în anul 1816 s-a născut Anastasie Fătu, medic şi naturalist, autorul primului manual de botanică din ţara noastră, fondatorul Grădinii Botanice din Iaşi.
 • în anul 1868 s-a născut filosoful şi psihologul Constantin Rădulescu Motru, membru şi preşedinte al Academiei Române.
 • în anul 1871 s-a născut Constantin Isopescu-Grecul, jurist, om politic implicat activ în lupta pentru făurirea statului naţional unitar român.
 • în anul 1889 s-a născut biologul român Traian Săvulescu, fondator al Şcolii româneşti de fitopatologie, primul care a făcut cunoscută în ţara noastră flora Arabiei şi Palestinei, membru şi preşedinte al Academiei Române.
 • în anul 1896 a murit poetul Nicolae Beldiceanu ("Doine").
 • în anul 1901 s-a născut geologul Ion Băncilă, membru al Academiei Romane.
 • în anul 1913 s-a născut scriitorul Ion Gh.Pană.
 • în anul 1940 s-a născut Adrian Anghelescu, critic şi istoric literar.
 • în anul 1964 a murit prozatorul, poetul, dramaturgul şi eseistul Ion Marin Sadoveanu ("Sfârşit de veac în Bucureşti").  S-a întâmplat pe 01 februarie
 • în anul 1838 s-a născut scriitorul Nicolae Gane, membru şi vicepreşedinte al Academiei Române ("Novele").
 • în anul 1868 s-a născut Stefan Luchian, pictorul ale cărui tablouri l-au făcut pe maestrul Nicolae Grigorescu să exclame: "În sfârşit, am şi eu un succesor!".
 • în anul 1894 s-a născut pictorul Lucian Grigorescu.
 • în anul 1900 s-a născut pictorul Vladimir Frâmu.
 • în anul 1928 s-a născut Octavian Sava, dramaturg, realizator TV, autor de texte umoristice.
 • în anul 1934 s-a născut scriitorul Nicolae Breban ("Pânda şi seducţie", "Amfitrion").
 • în anul 1944 s-a născut poetul, scenaristul şi prozatorul Petru Popescu, stabilit în SUA din 1975 ("Prins", "Dulce ca mierea e glonţul patriei").
 • în anul 1945 a murit poetul Ion Siugariu .
 • în anul 1946 s-a născut Marcel Cornis-Pop, critic, teoretician literar şi traducător, stabilit in SUA din 1983 ("Anatomia balenei albe").
 • în anul 1949 a murit prozatorul, eseistul, dramaturgul şi traducătorul N.D.Cocea ("Fecior de slugă", "Copil din flori").
 • în anul 1965 s-a născut prinţesa Stephanie de Monaco, fiica cea mai mică a prinţesei Grace şi a prinţului Rainier III de Monaco.  Inapoi