Calendarul lunii februarie

 • 28.02.1785 - Horea, Cloșca și Crișan, conducătorii răscoalei țărănești din Transilvania de la 1784, sunt executați prin tragere pe roată.
 • 27.02.1711 - S-a născut Constantin Mavrocordat, domnitor al Țării Românești și al Moldovei.
 • 26.02.1991 - A murit Dimitrie Ioan Mangeron, matematician român, membru corespondent al Academiei Române.
 • 25.02.1881 - A murit August Treboniu Laurian, filolog, istoric, publicist și om politic, membru fondator al Societății Academice Române.
 • 24.02.1538 - Tratatul de pace de la Oradea, prin care se pune capăt luptelor dintre Ioan Zapolya și Ferdinand de Habsburg pentru stăpânirea Transilvaniei.
 • 23.02.1869 - S-a întemeiat Partidul Național al Românilor din Transilvania, sub conducerea lui Ilie Măcelar.
 • 22.02.1903 - S-a născut Tudor Mușatescu, poet, prozator, dramaturg și publicist român.
 • 21.02.1864 - S-a născut Virgil Onițiu, prozator, publicist român.
 • 20.02.1927 - S-a născut Mircea Malița, scriitor, matematician și diplomat român.
 • 19.02.1936 - S-a născut Marin Sorescu, poet, dramaturg și eseist, ministru al Culturii, membru al Academiei Române.
 • 18.02.1886 - A murit Constantin D. Aricescu, poet, prozator și dramaturg român .
 • 17.02.1929 - S-a născut Nicolae Dan Cristescu, matematician român, membru al Academiei Române.
 • 16.02.1836 - S-a născut Bogdan Petriceicu Hașdeu, spirit enciclopedic al culturii române, filolog, folclorist, prozator, dramaturg, istoric și publicist, vicepreședinte al Academiei Române.
 • 15.02.1851 - S-a născut Spiru Haret, matematician, sociolog și om politic liberal, organizatorul învățământului românesc de după 1864, membru al Academiei Române.
 • 14.02.1923 - S-a născut Dumitru Bacu, prozator și poet român, membru al grupului de rezistență anticomunistă Babadag.
 • 13.02.1880 - S-a născut Dimitrie Gusti, filosof, estetician și sociolog român.
 • 12.02.1856 - Vasile Boerescu a adresat un memoriu ministrului de externe al Franței, Alexandre Walewski, în care pleda pentru constituirea unui stat național românesc independent sub garanția celor șapte mari puteri.
 • 11.02.1921 - S-a născut Ion I. Inculeț, inginer canadian de origine română, autor și coautor a numeroase invenții sau inovații patentate în diverse țări ale lumii, membru de onoare al Academiei Române.
 • 10.02.1938 - Regele Carol al II-lea înlătură cabinetul Goga - Cuza și instaurează un regim de autoritate personală. În fruntea guvernului este numit patriarhul Miron Cristea.
 • 09.02.1994 - S-a născut Gherasim Luca, poet, prozator, aderent la mișcarea de avangardă.
 • 08.02.1907 - Răscoala țăranilor din satul Flămânzi, județul Botoșani.
 • 07.02.1777 - S-a născut Dinicu Golescu, cărturar și memorialist român.
 • 06.02.1908 - S-a născut Geo Bogza, scriitor și ziarist român, membru al Academiei Române.
 • 05.02.1939 - A murit Gheorghe Țițeica, matematician, deschizător de drumuri în geometria diferențială, membru, vicepreședinte și secretar general al Academiei Române.
 • 04.02.1849 - A murit Costache Conachi, unul dintre poeții reprezentativi ai perioadei de început a literaturii române.
 • 03.02.1954 - A murit scriitorul Ionel Teodoreanu.
 • 02.02.1889 - S-a născut Traian Săvulescu, biolog român, fondator al Școlii românești de fitopatologie, membru și președinte al Academiei Române.
 • 01.02.1852 - S-a născut Ion Luca Caragiale, dramaturg, prozator, poet român.
 • Calendarul lunii ianuarie

 • 31.01.1418 - A murit Mircea cel Bătrân, domn al Țării Românești.
 • 30.01.1621 - S-a născut Gheorghe Rakoczi al II-lea, principe al Transilvaniei.
 • 29.01.1895 - S-a născut Dumitru D. Roșca, filosof român, membru al Academiei Române.
 • 28.01.1950 - A murit Constantin Lacea, lingvist și filolog român, membru de onoare al Academiei Române.
 • 27.01.1841 - S-a născut Alexandru Candiano-Popescu, avocat și ziarist, general al Armatei Române, a fost unul dintre cei care au contribuit la cucerirea Independenței de Stat, în timpul războiului din 1877.
 • 26.01.1925 - S-a născut Nicolae Balota, eseist, critic literar, memorialist și traducător român.
 • 25.01.1802 - S-a născut Simion Marcovici, profesor, promotor al învățământului în limba română.
 • 24.01.1859 - Adunarea Electivă a Țării Românești se pronunță pentru alegerea ca domn a lui Al. I. Cuza, realizându-se astfel de facto Unirea Principatelor Române.
 • 23.01.1821 - Tudor Vladimirescu s-a adresat printr-o proclamație locuitorilor Țării Românești, chemându-i la luptă împotriva orânduirii; a fost momentul declanșării revoluției conduse de Tudor Vladimirescu.
 • 22.01.1921 - S-a născut Radu Prișcu, profesor universitar și inginer constructor de baraje român, cunoscut pentru proiectarea barajului Vidraru de pe râul Argeș.
 • 21.01.1898 - S-a născut Gheorghe I. Brătianu, istoric, om politic, membru al Academiei Române, mort în închisoare.
 • 20.01.1809 - S-a născut Andrei Șaguna, mitropolit al Transilvaniei.
 • 19.01.1889 - Statul român a devenit proprietarul tuturor căilor ferate de pe teritoriul României, care măsurau 1.377 km.
 • 18.01.1821 - Începutul Revoluției de la 1821. Marii boieri Grigore Brâncoveanu, Grigore Ghica și Barbu Văcărescu, membri ai Comitetului de Oblăduire, dar și ai Eteriei, încheie o înțelegere cu Tudor Vladimirescu prin care îi făgăduiesc slugerului, să-i acorde tot sprijinul pentru ridicarea poporului la luptă.
 • 17.01.1871 - S-a născut Nicolae Iorga, istoric, critic literar, dramaturg, memorialist, scriitor și politician român.
 • 16.01.1945 - În urma Convenției de Armistițiu, care stabilea reparațiile de război datorate de România Uniunii Sovietice, s-a semnat Convenția economică "asupra mărfurilor pe care România urma să le livreze în compensarea daunelor cauzate de către România Uniunii Sovietice prin operațiunile militare și ocuparea teritoriului sovietic".
 • 15.01.1894 - S-a născut Ecaterina Teodoroiu, "eroina de la Jiu" căzută în luptele de la Mărășești.
 • 14.01.1934 - A murit Ioan Cantacuzino, medic și bacteriolog român.
 • 13.01.1939 - S-a născut Tatiana Apahideanu, regizor român de film de animație și scenograf de teatru.
 • 12.01.1866 - A murit Aron Pumnul, cărturar român, lingvist, filolog, participant la evenimentele Revoluției de la 1848 din Transilvania.
 • 11.01.1943 - S-a născut Florin Manolescu, critic, istoric literar și prozator român.
 • 10.01.1799 - S-a născut Petrache Poenaru, pedagog, inventator, inginer și matematician român, membru titular al Academiei Române, revoluționar pașoptist, unul dintre organizatorii învățământului național.
 • 09.01.1780 - A murit Chesarie de Râmnic, cărturar, tipograf și traducător, provenind dintr-o familie de origine arabă din Alep, s-a călugărit la București și a ajuns episcop de Râmnic; filosof al istoriei, primul iluminist din Țara Românească.
 • 08.01.1873 - S-a născut Iuliu Maniu, deputat român de Transilvania în Dieta de la Budapesta, de mai multe ori prim-ministru al României, președinte al Partidului Național-Țărănesc, deținut politic după 1947, decedat în închisoarea Sighet, membru de onoare al Academiei Române.
 • 07.01.1926 - S-a născut Mircea Sântimbreanu, scriitor de literatură pentru copii, publicist, scenarist și producător de film român.
 • 06.01.1760 - S-a născut Ioan Budai Deleanu, scriitor, filozof și istoric român.
 • 05.01.1393 - S-a încheiat tratatul de pace dintre Mircea cel Bătrân, domnul Țării Românești și sultanul Baiazid I, tratat ce prevedea ca "Principatul Valahiei" să se guverneze după propriile sale legi, iar domnul avea dreptul de a face război și pace cu vecinii săi și să încheie tratate de prietenie cu ei și să aibă drept de viata și de moarte asupra supușilor săi.
 • 04.01.1841 - S-a născut Petru Poni, chimist și mineralog român, unul dintre fondatorii școlii românești de chimie.
 • 03.01.1912 - S-a născut Emil Condurachi, istoric și arheolog român, Doctor Honoris Causa al Universității din Bruxelles.
 • 02.01.1529 - Radu de la Afumați, domn al Țării Românelti a fost ucis împreună cu fiul său, Vlad, la Râmnicu Vâlcea.
 • 01.01.1868 - S-a născut Ioan Alexandru Brătescu-Voinești, scriitor, membru și vicepreședinte al Academiei Române.
 • Calendarul lunii decembrie

 • 31.12.1918 - Se emite un decret-lege privind unirea Bucovinei cu România.
 • 30.12.1947 - Regele Mihai I este forțat să abdice și să renunțe la conducerea statului. Este proclamată Republica Populară Română.
 • 29.12.1843 - S-a născut Carmen Sylva, poetă și regina Elisabeta a României, soția regelui Carol I al României.
 • 28.12.1805 - S-a născut Eftimie Murgu, filolog și filosof român, fruntaș al Revoluției de la 1848 din Ungaria și Transilvania, deputat în Dieta de la Debrețin.
 • 27.12.1897 - S-a născut Tudor Vianu, poet, estetician și filozof român, membru al Academiei Române, director general al Comisiei Naționale pentru UNESCO, director general al Bibliotecii Academiei Române, director al Teatrului Național din București.
 • 26.12.1557 - A murit Pătrașcu cel Bun, domn al Țării Românești.
 • 25.12.1941 - S-a născut Ioan Alexandru, poet și traducător român.
 • 24.12.1918 - Regele Ferdinand emite decretul-lege de unire a Transilvaniei cu vechea Românie.
 • 23.12.1884 - S-a născut Nicolae Malaxa, inginer și întreprinzător român.
 • 22.12.1869 - Nicolae Ghica-Budești, arhitect român, membru de onoare al Academiei Române.
 • 21.12.1883 - A apărut volumul "Poesii", de Mihai Eminescu, cu o prefață semnată de Titu Maiorescu, singurul tipărit în timpul vieții poetului.
 • 20.12.1808 - S-a născut Andrei Șaguna, mitropolit, cel care prin întreaga sa activitate a întărit spiritualitatea ortodoxă a românilor din Ardeal.
 • 19.12.1925 - Apare, la București, săptămânalul "Cetatea literară" condus de scriitorul Camil Petrescu.
 • 18.12.2006 - A murit Ion Rotaru, critic și istoric literar român.
 • 17.12.1912 - A murit Spiru Haret, savant și om politic liberal, vicepreședinte al Academiei Române, care a reorganizat pe baze moderne învățământul românesc.
 • 16.12.1943 - A murit Nicolae Ghica-Budești, arhitect, unul dintre promotorii stilului neo-românesc în arhitectură.
 • 15.12.1887 - S-a născut Cella Delavrancea, prozatoare, pianistă, fiica scriitorului Barbu Delavrancea.
 • 14.12.1946 - A murit Ioan Alexandru Brătescu-Voinești, prozator român.
 • 13.12.1901 - S-a născut Alexandru Bilciurescu, jurist, scriitor și publicist român.
 • 12.12.1953 - S-a născut Dan C. Mihăilescu, istoric și critic literar, traducător, cercetător la Institutul de Istorie și Teorie Literară "George Călinescu", cronicar literar român.
 • 11.12.1861 - Proclamația către națiune a lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) prin care aducea la cunoștință oficial că "Unirea este îndeplinită, naționalitatea română este întemeiată".
 • 10.12.1954 - S-a născut Florentin Smarandache, matematician româno-american, scriitor, poet și artist.
 • 09.12.1941 - S-a născut Mircea Vaida, poet, eseist și istoric literar român.
 • 08.12.1996 - A murit Marin Sorescu, poet, prozator și dramaturg român, membru al Academiei Române.
 • 07.12.1997 - A murit Ion Larian Postolache, poet, traducător din lirica sanscrită și egipteana veche.
 • 06.12.1912 - A murit Ion Mincu, arhitect, membru fondator și președinte al Societății Arhitecților din Romania, întemeietorul școlii românești de arhitectură.
 • 05.12.1864 - Alexandru Ioan Cuza promulga legea instrucțiunii, prima lege prin care învățământul era organizat în mod unitar și erau stabiliți anii de studiu: învățământul primar, de patru ani, gratuit și obligatoriu, cel secundar, de șapte ani și universitar, de trei ani.
 • 04.12.1864 - Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a promulgat Codul Penal, alcătuit după modelul Codului Penal francez și al Codului Penal prusac, având la bază și unele legi penale autohtone.
 • 03.12.1991 - A murit Petre Țuțea, filosof român.
 • 02.12.1950 - A murit Dinu Lipatti, compozitor și pianist român.
 • 01.12.1918 - Transilvania se unește cu Regatul României, format din principatele unite ale Moldovei și Țării Românești. Unirea Transilvaniei cu România încheie procesul de făurire a statului național unitar român, proces început în 1859, prin unirea Moldovei cu Țara Românească, continuat prin unirea Dobrogei în 1878, a Basarabiei în martie 1918 și a Bucovinei în noiembrie 1918.
 • Calendarul lunii noiembrie

 • 30.11.1934 - A murit Cincinat Pavelescu, poet și epigramist român.
 • 29.11.1852 - A murit Nicolae Bălcescu, istoric român și reprezentanți ai mișcării pașoptiste.
 • 28.11.1880 - S-a născut Andrei Rădulescu, istoric și jurist, membru și președinte al Academiei Române.
 • 27.11.1818 - S-a născut Aron Pumnul, lingvist și istoric literar român, fruntaș al Revoluției de la 1848 în Transilvania, profesor al lui Mihai Eminescu.
 • 26.11.1917 - S-a încheiat Primul Război Mondial, armistițiul încheiat la Focșani între România și Puterile Centrale, ca urmare a condițiilor militare intervenite în urma armistițiului ruso-german de la Brest-Litovsk.
 • 25.11.1972 - A murit Henri Coandă, inventator și inginer român, creatorul primului avion cu reacție din lume.
 • 24.11.1927 - A murit Ion I. C. Brătianu, om politic, președinte al Partidului Național Liberal, de mai multe ori ministru și prim-ministru liberal, de numele căruia se leagă Războiul pentru întregirea națională, Unirea de la 1918, Constituția României din 1923.
 • 23.11.1953 - A murit Ilie E. Torouțiu, critic, istoric literar, folclorist și traducător român.
 • 22.11.1901 - A murit Vasile Urechia-Alexandrescu, istoric, scriitor și politician român, membru fondator al Societății Academice Române.
 • 21.11.1887 - A murit Petre Ispirescu, folclorist și povestitor român.
 • 20.11. 1912 - S-a născut Victor Preda, biolog român, membru al Academiei Române.
 • 19.11.1947 - A murit Emil Racoviță, biolog, creatorul biospeologiei ca știință, membru titular și președinte al Academiei Române.
 • 18.11.1992 - A murit Radu Tudoran (Nicolae Bogza), scriitor și traducător român.
 • 17.11.1957 - A murit George Murnu, scriitor și istoric român, membru al Academiei Române.
 • 16.11.1816 - S-a născut Andrei Mureșanu, poet, traducător și eseist român.
 • 15.11.1813 - Gheorghe Asachi a deschis la Academia Domnească din Iași un curs în limba româna pentru a preda în limba națională, un curs de inginerie și hotărnicie. Cursul a funcționat până în 1818.
 • 14.11.1967 - A murit Petre P. Panaitescu, istoric literar român.
 • 13.11.1988 - A murit Vlad Georgescu, istoric, politolog, jurnalist, profesor universitar, director al postului de Radio "Europa liberă" din Munchen.
 • 12.11.1869 - A murit Gheorghe Asachi, scriitor român.
 • 11.11.1918 - Primul Război Mondial se termină, la ora 11, în a 11-a zi a lunii a 11-a din anul 1918.
 • 10.11.1995 - A murit Vasile Mârza, medic, histolog și biolog român, membru al Academiei Române și fost Ministru al Sănătății.
 • 09.11.1933 - S-a născut Lucian Pintilie, personalitate de marcă și personaj singular în peisajul teatrului și cinematografului românesc contemporan.
 • 08.11.1869 - S-a născut Nicolae Paulescu, medic român, membru al Academiei Române, descoperitorul insulinei (pancreina).
 • 07.11.1867 - S-a născut Marie Curie, chimist, fizician, laureată a Premiului Nobel pentru fizică în 1903 și chimie în 1911.
 • 06.11.1940 - S-a născut Mihai Zamfir, istoric literar, prozator, critic literar român.
 • 05.11.1880 - S-a născut Mihail Sadoveanu, scriitor român.
 • 04.11.1854 - A murit Anton Pann, poet, compozitor de muzică religioasă și profesor de muzică român.
 • 03.11.1918 - S-a născut Petru Buzgău, pictor și grafician român.
 • 02.11.1854 - A murit Anton Pann (Antonie Pantoleon Petrov), poet, compozitor, muzicolog și culegător de folclor.
 • 01.11.1823 - S-a născut Lascăr Catargiu, om politic român, prim-ministru al Principatelor Unite și al Regatului României.
 • Calendarul lunii octombrie

 • 31.10.1881 - S-a născut Eugen Lovinescu, critic și istoric literar, prozator și dramaturg român.
 • 30.10.1837 - A apărut Jurnalul lui Alexandru Ghica, domnul Țării Românești, prin care era acordat sătenilor dreptul de a se strămuta în orașe; "Jurnalul" a fost anulat în 1843 de noul domn, Gheorghe Bibescu.
 • 29.10.1875 - S-a născut Regina Maria a României.
 • 28.10.1688 - A murit Șerban Cantacuzino, domnul Țării Românești.
 • 27.10.1936 - A murit Bogdan Amaru, prozator, dramaturg, eseist român.
 • 26.10.1673 - S-a născut Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei, scriitor și om de știință de formație enciclopedică.
 • 25.10.1921 - S-a născut Regele Mihai I al României.
 • 24.10.1818 - S-a născut Dimitrie Gusti, scriitor, traducător și publicist român.
 • 23.10.1877 - A murit Alexandru Papiu-Ilarian, istoric și filolog, membru al Societății Academice Române.
 • 22.10.1846 - S-a născut Dimitrie Brândza, medic, naturalist și botanist român, membru al Academiei Române și fondator al Grădinii Botanice din București.
 • 21.10.1891 - S-a născut Perpessicius (Dimitrie S. Panaitescu), critic și istoric literar, poet român.
 • 20.10.1918 - A murit Constantin Giurescu, istoric român, membru al Academiei Române.
 • 19.10.1868 - S-a născut Simion Mehedinți, geograf și etnolog, creator al școlii române de geografie.
 • 18.10.1599 - A avut loc Bătălia de la Șelimbăr. Mihai Viteazul învinge oastea transilvană condusă de Andrei Bathory; întregul teritoriu al Transilvaniei intră în stăpânirea lui Mihai Viteazul.
 • 17.10.1873 - S-a născut Gheorghe Țițeica, matematician român.
 • 16.10.1897 - S-a născut Alexandru Proca, fizician român, membru al Academiei Române.
 • 15.10.1922 - La Alba Iulia a avut loc încoronarea lui Ferdinand Victor Adalbert Meinrad de Hohenzollern - Sigmaringen ca rege al tuturor românilor - Ferdinand I.
 • 14.10.1465 - Prima mențiune documentară a Bucureștilor ca reședință domnească a lui Radu cel Frumos, domnul Țării Românești.
 • 13.10.1902 - S-a născut Ștefan Odobleja, medic român, membru al Academiei Române.
 • 12.10.1863 - A murit Andrei Mureșanu, poet, creatorul marșului revoluționar de la 1848.
 • 11.10.1945 - A murit Scarlat Demetrescu, profesor de științe naturale, geografie, scriitor și unul din cei mai mari spiritualiști români.
 • 10.10.1872 - Ion Creangă este exclus definitiv din cler.
 • 09.10.1854 - S-a născut Adrian Pintea, actor și scriitor român.
 • 08.10.2009 - Herta Muller, scriitoare și traducătoare germană originară din România, primește Premiul Nobel pentru literatura.
 • 07.10.1886 - S-a născut Romulus Cândea, istoric român, membru corespondent al Academiei Române.
 • 06.10.1902 - S-a născut Petre Țuțea, filosof și eseist român.
 • 05.10.1830 - A murit Dinicu Golescu, cărturar și memorialist român.
 • 04.10.1873 - S-a născut Gheorghe Țițeica, matematician român, membru, vicepreședinte și secretar general al Academiei Române.
 • 03.10.1839 - S-a născut Teodor T. Burada, folclorist, etnograf și muzicolog român.
 • 02.10.1911 - S-a născut Radu Paraschivescu, poet, publicist și traducător român.
 • 01.10.1878 - S-a născut Demetrius, poet, prozator și traducător român.
 • Calendarul lunii septembrie

 • 30.09.1916 - A murit Mihail Săulescu, poet și dramaturg român.
 • 29.09.1910 - S-a născut Boca ieromonah, teolog și artist român.
 • 28.09.1876 - A murit Costache Negri, poet și politician român.
 • 27.09.1910 - A avut loc primul raid aerian din România; aviatorul Aurel Vlaicu a parcurs traseul Slatina-Piatra Olt, în cadrul unor manevre militare de toamnă.
 • 26.09.1914 - S-a născut Ștefan Berceanu, medic și dramaturg român.
 • 25.09.1881 - S-a născut Panait Cerna, poet român.
 • 24.09.1994 - A murit Grigore Popa, poet, eseist și filosof român.
 • 23.09.1386 - Începe domnia lui Mircea cel Bătrân în Țara Românească; în timpul domniei sale se pun bazele principalelor instituții feudale ale statului.
 • 22.09.1831 - S-a născut Grigore Cobălcescu, geolog și paleontolog român, membru al Academiei Române.
 • 21.09.1939 - Primul ministru român Armand Călinescu este asasinat de membrii pro-naziști ai Gărzii de Fier.
 • 20.09.1459 - Prima mențiune documentară a cetății Bucureștilor, într-un hrisov al lui Vlad Țepeș redactat în slavonă, limba oficială de cancelarie a Țării Românești.
 • 19.09.1887 - S-a născut Eugen Bădărău, fizician român, membru al Academiei Române.
 • 18.09.1909 - A murit Grigore Tocilescu, istoric, arheolog, epigrafist și folclorist român.
 • 17.09.1823 - A murit Gheorghe Lazăr, pedagog român.
 • 16.09.1836 - Domnul Țării Românești, Alexandru Ghica, instituie ca monedă a țării, leul, unitate teoretică de cont, echivalentul a 60 de parale.
 • 15.09.1920 - S-a născut Răzvan Givulescu, geolog și paleobotanist român, membru de onoare al Academiei Române.
 • 14.09.1993 - A murit Geo Bogza, poet, prozator și ziarist român.
 • 13.09.1913 - A murit Aurel Vlaicu, pionier al aviației române.
 • 12.09.1882 - S-a născut Ion Agârbiceanu, scriitor român, membru al Academiei Române.
 • 11.09.1875 - S-a născut Ștefan Octavian Iosif, poet român.
 • 10.09.1824 - S-a născut Avram Iancu, avocat român, unul dintre conducătorii Revoluției de la 1848 din Transilvania.
 • 09.09.1992 - A murit Margareta Sterian, pictor, ceramist, artist decorator și poetă.
 • 08.09.1495 - A început domnia lui Radu cel Mare în Țara Românească.
 • 07.09.1993 - A murit Eugen Barbu, scriitor, scenarist și publicist român.
 • 06.09.1940 - Regele Carol al II-lea abdică în favoarea fiului său, Mihai. Începe cea de-a doua domnie a lui Mihai I.
 • 05.09.1858 - S-a născut Alexandru Vlahuță, scriitor român.
 • 04.09.1881 - S-a născut Radu Codreanu, biolog și citolog român, membru al Academiei Române.
 • 03.09.1887 - A murit Timotei Cipariu, filolog și lingvist român, unul dintre fruntașii Revoluției de la 1848 din Transilvania, întemeietor al Societății ”Astra”.
 • 02.09.2005 - A murit Alexandru Paleologu, scriitor român, membru al Academiei Române.
 • 01.09.1944 - A murit Liviu Rebreanu, scriitor român, membru al Academiei Române.
 • Calendarul lunii august

 • 31.08.1868 - A murit Dimitrie Cazacovici, istoric și filozof, membru fondator al Societății Academice Române.
 • 30.08.1698 - A apărut, la Iași, prima lucrare românească originală de gândire religioasă: „Divanul sau gâlceava înțeleptului cu lumea”, de Dimitrie Cantemir.
 • 29.08.1832 - S-a născut Neculai Culianu, matematician și astronom român, membru corespondent al Academiei Române.
 • 28.08.1917 - A murit Calistrat Hogaș, prozator român.
 • 27.08.1917 - A murit Ion Grămadă, scriitor și istoric român.
 • 26.08.1955 - S-a născut Emil Hurezeanu, poet, eseist, jurnalist român.
 • 25.08.1907 - A murit Bogdan Petriceicu Hașdeu, spirit enciclopedic al culturii române.
 • 24.08.1868 - A murit Costache Negruzzi, prozator, poet și dramaturg român.
 • 23.08.1944 - Al Doilea Război Mondial: România a ieșit din alianța cu puterile axei, trecând de partea aliaților; mareșalul Ion Antonescu, conducător al statului, a fost arestat în urma loviturii de stat organizată de regele Mihai I al României și s-a format un guvern condus de Constantin Sănătescu.
 • 22.08.1917 - A murit Ecaterina Teodoroiu, eroina româncă din Primul Război Mondial.
 • 21.08.1723 - A murit Dimitrie Cantemir, scriitor, istoric, filosof, om de știință umanist, domnitor al Moldovei.
 • 20.08.1864 - S-a născut Ion I. C. Brătianu, politician român; a fost de cinci ori președinte al Consiliului de Miniștri — mai mult decât oricine altcineva, de trei ori ministru de interne, de două ori ministrul al apărării naționale și de două ori ministru al afacerilor externe.
 • 19.08.1999 - A murit Mircea Sântimbreanu, scriitor, publicist, scenarist și producător român de film.
 • 18.08.1916 - S-a născut Neagu Djuvara, istoric, diplomat și filolog român.
 • 17.08.1872 - S-a născut Traian Vuia, constructor de avioane român, pionier al aviației mondiale, a construit primul avion mai greu decât aerul, care a decolat folosind numai mijloace proprii de la bord.
 • 16.08.1823 - S-a născut Alexandru Hurmuzaki, publicist, om politic, membru fondator al Societății Academice Române.
 • 15.08.1714 - A murit Constantin Brâncoveanu, domn al Țării Românești.
 • 14.08.1996 - A murit Sergiu Celibidache, dirijor și compozitor român stabilit în Franța, membru de onoare al Academiei Române.
 • 13.08.1946 - Delegația română la Conferința de pace de la Paris și-a expus punctul de vedere: recunoașterea calității de cobeligerantă, modificarea unor clauze economice și adeziunea la principiile Cartei ONU.
 • 12.08.1871 - S-a înființat Cabinetul numismatic al Academiei Române, prin donațiile lui Al. Papiu Ilarian și V.A. Urechia.
 • 11.08.1456 - A murit Ioan de Hunedoara, ban al Severinului, voievod al Transilvaniei, guvernator (regent) al Ungariei. Învins la Varna și Kossovopolje, a reușit să-l învingă pe Mahomed II la Belgrad, murind răpus de ciumă la Zemun, lângă Belgrad.
 • 10.08.1913 - Pacea de la București, care a consfințit sfârșitul războiului și înfrângerea Bulgariei, Grecia și Serbia și-au împărțit Macedonia, iar România a anexat Cadrilaterul.
 • 09.08.1969 - A murit Constantin I. Parhon, om de știință român, medic endocrinolog și neuropsihiatru, fondatorul școlii românești de endocrinologie.
 • 08.08.1946 - România a fost invitată oficial, de către Guvernul francez, să participe la Conferința de Pace de la Paris.
 • 07.08.1864 - S-a înființat Primăria București, primul primar ales fiind Barbu Vlădoianu.
 • 06.08.1895 - S-a născut Iuliu Nițulescu, medic nutriționist și fiziopatolog român, membru al Academiei Române.
 • 05.08.1922 - S-a născut Marin Preda, scriitor român, membru al Academiei Române.
 • 04.08.1919 - Armata română a intrat victorioasă în Budapesta; sfârșitul regimului comunist instaurat de Bela Kun la 21 martie 1919 în Ungaria.
 • 03.08.1601 - În lupta de la Guruslău, trupele lui Mihai Viteazul și ale lui Gheorghe Basta îl infrâng pe Sigismund Bathory.
 • 02.08.1997 - La Catedrala greco-catolică "Sfânta Treime" din Blaj sunt depuse osemintele marelui iluminist român Ioan Inocențiu Micu (Klein), personalitate marcantă a Școlii Ardelene, aduse de la Roma după 230 de ani de la moartea sa.
 • 01.08.1714 - Dimitrie Cantemir a devenit primul român, membru al unui înalt for științific internațional la Academia din Berlin.
 • Calendarul lunii iulie

 • 31.07.1998 - A murit Ioan Ploscaru, deținut politic, episcop, unul din liderii Bisericii Române Unite.
 • 30.07.2007 - A murit Teoctist, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
 • 29.07.1848 - În parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea, după ce s-a citit noua Constituție, un grup de tineri, avându-l în frunte pe Anton Pann, a intonat pentru prima oara imnul Revoluției pașoptiste "Deșteaptă-te, române", devenit după Revoluția anticomunistă din 1989 Imnul Național al României.
 • 28.07.1985 - A murit Valeria Sadoveanu, scriitoare.
 • 27.07.1956 - România devine membru al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), fondată în 1945.
 • 26.07.1941 - A fost cucerită Cetatea Alba; s-a încheiat campania militară purtată de Armata Română, alături de cea germană, pentru eliberarea nordului Bucovinei și Basarabiei.
 • 25.07.1864 - S-a născut Ioan Bogdan, istoric și filolog român, membru și vicepreședinte al Academiei Române.
 • 24.07.1917 - A avut loc Bătălia de la Mărășești încheiată cu victoria armatei române comandate de generalul Eremia Grigorescu asupra trupelor germane conduse de generalul Von Mackensen.
 • 23.07.1921 - A fost semnată Convenția de la Paris, care stabilea statutul definitiv al Dunării: navigația pe Dunăre era liberă și deschisă tuturor pavilioanelor în condiții de egalitate completă, pe tot parcursul navigabil al fluviului și pe toată rețeaua internaționalizată.
 • 22.07.1951 - S-a născut Preafericitul Daniel Ciobotea, Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Romane, membru de onoare al Academiei Române.
 • 21.07.1808 - S-a născut Simion Bărnuțiu, istoric și estetician român, conducător al Revoluției de la 1848 din Transilvania.
 • 20.07.1943 - S-a născut Adrian Păunescu, poet, prozator, jurnalist, politician român, membru de onoare al Academiei de Științe a Republicii Moldova.
 • 19.07.1934 - S-a născut Tita Chiper, ziaristă româncă, scenaristă de filme de animație, autoare de proza pentru copii.
 • 18.07.1938 - A murit Regina Maria (Maria Alexandra Victoria de Saxa-Coburg), soția lui Ferdinand I, regele României (1914-1927).
 • 17.07.1821 - Are loc Lupta de la Slobozia, ce determină sfârșitul revoluției de la 1821; cetele de panduri, rămase fără Tudor Vladimirescu, au fost înfrânte de turci; printre cei luați prizonieri se afla și Papa, fratele lui Tudor Vladimirescu.
 • 16.07.1898 - A început vizita oficială, la Petersburg, a lui Carol I, regele României (1866-1914) - prima vizită, după cucerirea independenței, a unui șef de stat român în Rusia.
 • 15.07.1858 - Au fost tipărite în Moldova, primele mărci postale; vestitele "Cap de bour" a căror primă emisiune cuprindea patru timbre.
 • 14.07.1582 - A apărut "Palia de la Orăștie" - prima traducere românească a vechilor cărți biblice "Geneza" și "Exodul", tipărită la Orăștie de meșterul-tipograf Șerban, fiul diaconului Coresi, și diaconul Marian, fiind un prețios document lingvistic mai ales datorită încercărilor de unificare a limbii prin evitarea regionalismelor.
 • 13.07.1878 - S-a semnat Tratatul de la Berlin: Puterile europene redesenează harta Balcanilor. Serbia, Muntenegru și Romania devin complet independente de Imperiul Otoman.
 • 12.07.1882 - S-a născut Traian Lalescu, matematician român, membru al Academiei Române.
 • 11.07.1917 - Primul război mondial: În Bătălia de la Mărăști armata a II-a română, comandată de generalul Alexandru Averescu, înfrânge armata germană.
 • 10.07.1920 - S-a născut Teodor Oroveanu, inginer român, membru al Academiei Romane.
 • 09.07.1943 - S-a născut Margareta Pâslaru, interpretă româncă de muzica ușoară, populară, actriță de teatru, film, compozitoare, textieră, realizatoare emisiuni TV și radio.
 • 08.07.1891 - S-a născut Constantin Motas, biolog, ecolog și hidrobiolog român, membru al Academiei Romane.
 • 07.07.1923 - S-a născut Liviu Ciulei, regizor, scenograf, actor și arhitect român.
 • 06.07.1600 - Mihai Viteazul se intitulează într-un hrisov "domn al Țării Românești și Ardealului și a toată Țara Moldovei", confirmând, documentar, prima unire politică a celor trei țări române.
 • 05.07.1833 - S-a născut Visarion Roman, publicist și om politic român, membru corespondent al Societății Academice Române.
 • 04.07.1864 - S-a înființat Universitatea din București, prin decret domnesc, care reunea într-un singur corp facultățile de Drept, Științe și Litere; primul rector a fost juristul Gh. Costaforu.
 • 03.07.1914 - S-a născut Florin Ciorăscu, fizician român.
 • 02.07.1893 - S-a născut Luca Ion Caragiale, poet român, fiul lui I.L.Caragiale și fratele lui Mateiu Caragiale.
 • 01.07.2005 - Intră în circulație leul nou; până la 31 decembrie 2006 leii vechi au circulat în paralel cu cei noi; a doua etapa a denominării.
 • Calendarul lunii iunie

 • 30.06.1900 - S-a născut Gheorghe Vrânceanu, matematician român, membru al Academiei Române.
 • 29.06.1819 - S-a născut Nicolae Bălcescu, istoric, scriitor și revoluționar român.
 • 28.06.1940 - Al Doilea Război Mondial: România cedează URSS-ului Basarabia,nordul Bucovinei și ținutul Herța.
 • 27.06.1913 - România declară război Bulgariei, intrând în al doilea război balcanic, alături de Grecia, Serbia, Muntenegru și Turcia.
 • 26.06.1599 - Se semnează un nou tratat între Țara Românească și Transilvania; Mihai Viteazul a acceptat suzeranitatea lui Andrei Bathory, iar acesta a recunoscut domnia ereditară în familia lui Mihai Viteazul.
 • 25.06.1998 - Instituirea Ordinului "Steaua României", cu șase grade (Colan, Mare Cruce, Mare Ofițer, Comandor, Ofițer, Cavaler), cel mai înalt ordin național românesc, pentru a recompensa serviciile excepționale, civile și militare aduse statului și poporului român.
 • 24.06.1818 - S-a născut Ion Ionescu de la Brad, agronom și economist, întemeietorul școlii românești de agronomie, membru al Academiei Române; a organizat primul serviciu de statistică din Moldova.
 • 23.06.1834 - S-a născut Alexandru Odobescu, prozator și istoric român, membru al Societății Academice Române.
 • 22.06.1902 - S-a născut Alexandru Ghika, matematician român, membru titular al Academiei Române; 22.06.1940 - S-a născut Constantin Călin, scriitor, editor, jurnalist, profesor universitar român.
 • 21.06.1941 - În timpul celui de-al doilea război mondial, Armata Română a declanșat operațiunile militare pentru eliberarea Basarabiei și Bucovinei de Nord de sub ocupația sovietică.
 • 20.06.1891 - A murit Mihail Kogălniceanu, istoric, scriitor, publicist și politician român.
 • 19.06.1899 - S-a născut George Călinescu, critic și istoric literar, dramaturg, poet, prozator român.
 • 18.06.1977 - Iustin Moisescu a fost recunoscut de președintele țării, Nicolae Ceaușescu, ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, fiind al patrulea patriarh.
 • 17.06.1910 - Primul zbor al lui Aurel Vlaicu pe Dealul Cotrocenilor.
 • 16.06.1599 - Mihai Viteazul încheie, la Târgoviște, un tratat cu trimișii lui Andrei Bathory, acceptând să fie inclus în pacea cu otomanii, pentru a câștiga timpul necesar în vederea finalizării pregătirilor pentru a neutraliza ostilitățile Porții.
 • 15.06.1848 - A fost sfințit drapelul național tricolor, adoptat prin decret la 14 iunie de către Guvernul revoluționar de la București; drapelul avea culorile albastru, galben, roșu și înscrisă deviza "Dreptate, Frăție"; a avut loc a doua Adunare populară de la Lugoj a românilor din Banat, a hotărât înființarea unei armate populare române în frunte cu Eftimie Murgu, introducerea limbii române și recunoașterea naționalității române.
 • 14.06.1880 - România și Statele Unite ale Americii au stabilit relații diplomatice, la nivel de agenție diplomatică, pentru că două luni mai târziu acestea să fie ridicate la nivel de legație. Relațiile diplomatice au fost întrerupte la 12 decembrie 1941 și au fost reluate, la 7 februarie 1946, la nivel de legație. La 1 iunie 1964, relațiile diplomatice dintre cele două țări au fost ridicate la nivel de ambasadă.
 • 13.06.1848 - a abdicat Gheorghe Bibescu, domnul Țării Românești (1842-1848) și a plecat la Brașov.
 • 12.06.1916 - S-a născut Alexandru Balaci, istoric, critic literar şi italienist; membru titular al Academiei Române din 1994.
 • 11.06.1848 - A început Revoluția pașoptistă în București; Domnitorul Gheorghe Bibescu a fost silit să semneze "Constituția" și să recunoască guvernul revoluționar provizoriu.
 • 10.06.1948 - Regele Mihai I s-a căsătorit cu Ana de Burbon-Parma.
 • 09.06.1912 - a murit Ion Luca Caragiale, dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, comentator politic și ziarist român.
 • 08.06.1930 - Parlamentul îl proclamă pe Prințul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ca rege al României sub numele de Carol al II-lea.
 • 07.06.1886 - S-a născut Henri Marie Coandă, academician și inginer român, pionier al aviației, fizician, inventator al motorului cu reacție și descoperitor al efectului care îi poartă numele.
 • 06.06.1942 - Al doilea război mondial: SUA a declarat război României și Bulgariei, declanșându-se, în zilele următoare, expedițiile aeriene americane asupra țării noastre, în special asupra Prahovei.
 • 05.06.1779 - S-a născut Gheorghe Lazăr, pedagog, teolog, traducător și inginer român, considerat fondatorul învățământului în limba română din Țara Românească (în 1818 a înființat în București prima școală cu predare în limba română, Școala de la Sfântul Sava).
 • 04.06.1920 - Se încheie Tratatul de la Trianon între Puterile Aliate şi Ungaria. Recunoaşterea pe plan internaţional a unirii Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România.
 • 03.06.1934 - S-a născut scriitorul, poetul, dramaturgul, editorul și publicistul român, Andi Andrieş.
 • 02.06.1964 - A murit Dimitrie Caracostea, critic şi istoric literar, folclorist, membru al Academiei Române.
 • 01.06.1925 - Ziua copilului a fost menționată prima dată la Geneva la Conferința Mondială pentru Protejarea și Bunăstarea Copiilor în august 1925, la care 54 de reprezentanți din diferite țări, au adoptat Declarația pentru Protecția Copilului.
 • Calendarul lunii mai

 • 31.05.1954 - A murit fizicianul Dragomir Hurmuzescu, membru al Academiei Române. A pus bazele învăţămîntului electrotehnic românesc şi a realizat, în 1925, primele experienţe de radio din ţara noastră.
 • 30.05.1854 - S–a născut Constantin Gogu, matematician şi astronom, membru corespondent al Academiei Române.
 • 29.05.1965 - S-a născut Tudor Iosifaru, ziarist, poet, prozator şi dramaturg român.
 • 28.05.1913 - S-a născut George Macovescu, publicist, prozator, diplomat şi politician român.
 • 27.05.1928 - S-a născut Constantin Ticu Dumitrescu, senator, preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România.
 • 26.05.1929 - S-a născut scriitorul Nicolae Holban.
 • 25.05.1927 - A murit Dimitrie Dan, istoric şi folclorist.
 • 24.05.1902 - S-a născut Mihail Cosma, poet, prozator, jurnalist. Stabilit în Franţa, a colaborat la mişcarea suprarealistă. A semnat sub pseudonimul Claude Sernet.
 • 23.05.2003 - A murit Ion Drăgănoiu, poet şi jurnalist, discipol literar şi prieten al lui Nichita Stănescu.
 • 22.05.1957 - A murit George Bacovia, primul mare poet român modern.
 • 21.05.1973 - A murit matematicianul Grigore C. Moisil.
 • 20.05.1988 - A murit Ana Aslan, medic specialist în gerontologie.
 • 19.05.1921 - S-a născut scriitorul Vasile Dima.
 • 18.05.1921 - S-a născut scriitorul George Nestor.
 • 17.05.1920 - S-a născut Geo Dumitrescu, poet și traducător, membru fondator al Uniunii Scriitorilor din România, membru corespondent al Academiei Române.
 • 16.05.1812 - A fost semnată Pacea de la Bucureşti prin care se încheia războiul ruso–turc (1806–1812) și Basarabia intra în componenţa Rusiei.
 • 15.05.1838 - S-a născut pictorul român Nicolae Grigorescu.
 • 14.05.1981 - Primul zbor al unui român în spaţiul cosmic, Dumitru Prunariu, cu nava Soiuz–40.
 • 13.05.1969 - A murit Ion Bâlea, autorul celei mai bogate şi valoroase culegeri de folclor din Maramureş.
 • 12.05.1870 - A murit Eftimie Murgu, filolog, filosof, lingvist, fruntaş al Revoluţiei de la 1848 din Ţara Românească.
 • 11.05.1905 - S-a născut biologul Vasile Jitariu, membru al Academiei Române care a introdus în biologie a conceptul de "biocuanta".
 • 10.05.1877 - România îşi declară independenţa faţă de Imperiul Otoman, independenţă recunoscută prin Tratatul de la Berlin din 1878.
 • 09.05.1918 - A murit poetu George Coşbuc, membru al Academiei Române.
 • 08.05.1937 - S-a născut Darie Novăceanu, poet, traducător și eseist.
 • 07.05.2007 - A murit Octavian Paler eseist, jurnalist şi editorialist român.
 • 06.05.1962 - S-a născut scriitorul Ioan Vieru; 06.05.1922 - S-a născut scriitorul George Lăzărescu.
 • 05.05.1919 - S-a născut Mihnea Gheorghiu scriitor și traducător, președinte al Uniunii Cineaștilor din România, membru al Academiei Române.
 • 04.05.1955 - A murit la Paris compozitorul George Enescu; strălucit reprezentant al muzicii româneşti, membru corespondent la Academie des Beaux - Arts din Paris, al Academiei "Santa Cecilia" din Roma, al Institutului francez din Paris, al Academiei de Ştiinţe şi Arte din Praga, membru onorific al Academiei Române.
 • 03.05.1946 - S-a născut dramaturgul Mihail Neagu Basarab.
 • 02.05.1979 - A murit Letiţia Papu, prozatoare, poetă şi traducătoare.
 • 01.05.1949 - A murit pictorul Gheorghe Petraşcu.
 • Calendarul lunii aprilie

 • 30.04.1895 - S-a născut Ion Vinea, poet, prozator, traducător român.
 • 29.04.1918 - A murit Barbu Ștefănescu Delavrancea, dramaturg, publicist și politician român.
 • 28.04.1859 - Alexandru Ioan Cuza a înființat Biroul de Statistică al Munteniei.
 • 27.04.1872 - A murit Ion Heliade Rădulescu, poet, prozator, ziarist și om politic român.
 • 26.04.1922 - S-a născut Ștefan Augustin Doinaș, poet, membru al Academiei Române, președinte de onoare al Uniunii Scriitorilor.
 • 25.04.1958 - A murit Iosif Iser, pictor și grafician român, membru al Academiei Române.
 • 24.04.1953 - A murit Gheorghe I. Brătianu, istoric, om politic român.
 • 23.04.1922 - S-a născut Pavel Chihaia, prozator, dramaturg, istoric al artelor și eseist român.
 • 22.04.1894 - S-a născut Camil Petrescu, scriitor român, romancier, dramaturg, doctor în filozofie, nuvelist și poet.
 • 21.04.1864 - Alexandru Ioan Cuza sancționează Codul Penal care intră în vigoare în anul 1865.
 • 20.04.1893 - A murit George Barițiu, om de cultură, conducător al luptei de emancipare națională a românilor ardeleni.
 • 19.04.1848 - S-a născut Calistrat Hogaș, scriitor român.
 • 18.04.1846 - S-a născut Nicolae Densușianu, istoric român.
 • 17.04.1896 - A murit Traian Demetrescu, poet, prozator și publicist român.
 • 16.04.1896 - S-a născut Tristan Tzara, scriitor român, unul dintre inițiatorii dadaismului.
 • 15.04.1918 - Bojdeuca din Iași a lui Ion Creangă a fost declarată Muzeu, devenind prima Casă memorială din România.
 • 14.04.1929 - S-a născut Octav Pancu-Iași, scriitor, publicist și scenarist român.
 • 13.04.1886 - S-a născut Nicolae Tonitza, pictor, grafician și critic de artă român.
 • 12.04.1948 - S-a născut Andrei Popescu, jurist și profesor universitar român, judecător al Tribunalului Uniunii Europene.
 • 11.04.1858 - S-a născut Barbu Ștefănescu Delavrancea, scriitor, politician român, membru al Academiei Române.
 • 10.04.1839 - S-a născut Majestatea Sa Carol I, Rege al României, Principe de Hohenzollern-Sigmaringen.
 • 09.04.1654 - A murit Matei Basarab, domn al Țării Românești.
 • 08.04.1885 - A murit C.A. Rosetti, om politic român, participant la Revoluția română de la 1848, conducător de importante ziare și reviste.
 • 07.04.1931 - S-a născut Amza Pelea, actor român de teatru și film.
 • 06.04.1920 - S-a născut Alexandra Caradja, cunoscută ca prințesa Caragea.
 • 05.04.1933 - S-a născut Romulus Vulpescu, poet, prozator, traducător român.
 • 04.04.1953 - A murit Regele Carol al II-lea, rege al României în perioada 1930-1939.
 • 03.04.1897 - Mihail Sadoveanu a debutat în ziarul umoristic "Dracul" din București.
 • 02.04.1925 - A murit Petru Poni, chimist, mineralog român.
 • 01.04.1881 - S-a născut Octavian Goga, poet, publicist, om politic român.
 • Calendarul lunii martie

 • 31.03.1891 - S-a născut Ion Pillat, poet și traducător român, laureat al Premiului Național pentru literatură.
 • 30.03.1821 - Are loc întâlnirea dintre Tudor Vladimirescu, conducător al revoluției din Țara Românească, și Alexandru Ipsilanti, liderul Eteriei. În ciuda divergențelor, cei doi ajung la un acord, în urma căruia județele dinspre munte trec sub autoritatea lui Ipsilanti, iar Oltenia și județele de câmpie sub cea a lui Tudor.
 • 29.03.1963 - A murit Traian Săvulescu, biolog român, fondator al Școlii românești de fitopatologie.
 • 28.03.1895 - S-a născut Ștefan Bârsănescu, pedagog și eseist român, membru corespondent al Academiei Române.
 • 27.03.1931 - S-a născut Virgiliu N. Constantinescu, inginer român, membru și președinte al Academiei Române.
 • 26.03.1949 - S-a născut Principesa Margareta a României, fiica regelui Mihai I al României.
 • 25.03.1999 - A murit Valentin Lipatti, cărturar de elită, ilustră figură a diplomației românești.
 • 24.03.1818 - Gheorghe Lazăr a fost numit "dascăl" de aritmetică, geometrie și geografie la Școala de la "Sfântul Sava", unde a inaugurat cursurile în limba română.
 • 23.03.1847 - S-a născut Alexandru D. Xenopol, istoric, filosof, critic literar român.
 • 22.03.1868 - S-a născut Mihail Dragomirescu, estetician, teoretician al literaturii, critic literar român.
 • 21.03.1882 - A murit Constantin Bosianu, jurist și om politic, prim-ministru al Principatelor Române.
 • 20.03.1831 - S-a născut Theodor Aman, pictor român, membru al Academiei Române.
 • 19.03.1865 - A murit Nicolae Filimon, scriitor, cronicar teatral și muzical român.
 • 18.03.1921 - S-a născut Bartolomeu Valeriu Anania, mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, poet, dramaturg și prozator român.
 • 17.03.2011 - A murit Romul Munteanu, critic, istoric literar și editor român.
 • 16.03.1957 - A murit Constantin Brâncuși, sculptor român.
 • 15.03.1831 - S-a născut Pantazi Ghica, prozator, dramaturg și publicist român.
 • 14.03.1883 - S-a născut Grigore Tăbăcaru, pedagog, gazetar, publicist român.
 • 13.03.1865 - S-a născut Dragomir Hurmuzescu, fizician.
 • 12.03.1965 - A murit George Călinescu, critic și istoric literar, dramaturg, poet, prozator român.
 • 11.03.1871 - S-a născut Emanoil Davidescu, matematician român, membru fondator al Gazetei matematice.
 • 10.03.1936 - A murit Garabet Ibrăileanu, critic, istoric și teoretician literar, membru de onoare post-mortem al Academiei Române.
 • 09.03.1944 - A murit Grigore Antipa, biolog român.
 • 08.03.1895 - S-a născut Agatha Grigorescu Bacovia, poetă, prozatoare româncă.
 • 07.03.1977 - A murit Virgil Gheorghiu, poet, eseist, muzicolog, pianist român.
 • 06.03.1945 - Sub presiunea militară sovietică, regele Mihai I este nevoit să accepte numirea lui Petru Groza ca prim ministru și formarea unui nou guvern, în care ministerele cheie erau deținute de comuniști.
 • 05.03.1955 - A murit Hortensia Papadat-Bengescu, prozatoare și autoare dramatică româncă.
 • 04.03.1882 - S-a născut Nicolae Titulescu, jurist, diplomat și om politic român.
 • 03.03.1904 - S-a născut Mircea Vulcănescu, filosof, sociolog și economist român.
 • 02.03.1968 - A murit Grigore Nandriș, filolog, lingvist și memorialist român.
 • 01.03.1925 - S-a născut Solomon Marcus, matematician român de etnie evreiască, membru al Academiei Române.