Tabele ACCESS

Un sistem de gestiune a bazelor de date foloseşte date din mai multe tabele în loc să vă ceară să introduceţi aceleaşi date în mai multe locuri. Access stochează toate tabelele într-un singur fişier care are extensia .mdb. Stocând întreaga bază de date într-un singur fişier, Access vă facilitează copierea şi realizarea unei copii de siguranţă a bazei de date.

Un obiect al bazei de date este o parte a bazei de date Access. De exemplu, un tabel este un obiect, un raport care listează informaţiile bazei de date este un obiect, dar valorile datelor nu sunt obiecte.

Când se creează o bază de date, primul pas constă în crearea primului tabel al bazei de date. Tabelele conţin datele cu care lucrează celelalte obiecte. Pentru realizarea unui tabel se parcurg următorii paşi:

  • se selectează opţiunea Create Table in Design View din fereastra Database şi daţi clic pe Open pentru a crea un nou tabel. Apare o nouă fereastră unde se vor descrie câmpurile tabelului.
  • se stabilesc numele câmpurilor; numele nu au nici o legătură cu tipul de date al informaţiilor care se vor stoca în câmp.
  • după ce s-a introdus numele primului câmp, tipul de date şi descrierea opţională, se introduc atributele câmpului
  • atributele câmpului apar în partea de jos a ecranului şi pot fi configurate pe măsură ce se crează baza de date.
  • după completarea câmpurilor tabelului, se stabileşte cheia primară care să prevină introducerea aceleiaşi valori de două ori.
  • Programul Access permite modificarea structurii tabelelor, chiar şi după ce s-au introdus date deşi unele modificări pot afecta datele tabelului.

    Majoritatea obiectelor din fereastra Database oferă două moduri de vizualizare: Design şi un alt mod care afişează obiectul final, cum ar fi modul Datasheet pentru tabele şi Form pentru formulare.

    Acasa Inapoi Pagina anterioara