Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date

Sistemul de Gestiune a Bazelor de Date (DataBase Management System) este un software specializat pentru crearea, întreţinerea şi consultarea bazelor de date. Înzestrate cu limbaje de generaţia a patra şi cu generatoare de aplicaţii puternice, SGBD de tip relaţional oferă numeroase facilităţi de proiectare şi dezvoltare a aplicaţilor. Cele mai răspîndite SGBD de acest tip sunt: Oracle, Informix, SyBase, MySQL, Interbase, Access, acesta din urmă fiind subiectul capitolului de faţă. Sistemul de gestiune a bazelor de date MS Access 2003 (şi versiunile care l-au precedat) a fost realizat de corporaţia Microsoft şi reprezintă o nouă ideologie în acest domeniu, având performanţe sporite.

Orice sistem de gestionare a bazelor de date conţine:

 • limbajul de descriere a datelor (LDD), care permite descrierea structurii bazei de date, a componentei, a relaţiilor dintre componente, a drepturilor de acces al utilizatorilor la baze de date (BD);
 • limbajul de cereri (LC) este limbajul în care se scriu programele pentru realizarea prelucrării datelor;
 • limbajul de prelucrare a datelor (LPD), care permite operaţii asupra BD, cum ar fi încărcarea BD, inserarea, ştergerea, căutarea sau modificarea unui element, realizarea de statistici.
 • Principalele sarcini ale gestionarului bazei de date sunt:

 • reducerea redundanţei prin identificarea informaţiilor comune şi alcătuirea corespunzătoare a aplicaţiilor;
 • eliminarea inconsistenţelor ce rezultă din reducerea redundanţei;
 • utilizarea simultană a datelor de mai mulţi utilizatori;
 • standardizarea informaţiilor;
 • asigurarea securităţii BD prin acordarea şi urmărirea modului de acces al utilizatorilor la componentele BD;
 • asigurarea integrităţii BD;
 • asigurarea sincronizării în cazul utilizării simultane a BD de mai multi utilizatori sau a distribuirii informaţiei pe mai multe sisteme.
 • În raport de modul de exploatare a BD, utilizatorii se împart în următoarele clase:

 • utilizatorii obişnuiti sunt utilizatorii care obţin informaţiile fără a avea cunoştinţe de programare;
 • programatorii de aplicaţii scriu programe în limbajul de cereri, acestea sunt apoi compilate şi memorate în fişiere program, putând fi lansate în execuţie prin invocarea numelui asociat lor.
 • Administratorul bazei de date este cel care stabileste structura iniţială a bazei de date şi modul de memorare a datelor la nivel fizic, acordă utilizatorilor dreptul de acces la baza de date sau părţi ale ei, stabileşte condiţiile pentru asigurarea securităţii şi integrităţii datelor, modifică structura BD dacă este nevoie, asigură întreţinerea BD făcând copii periodice şi reconstituind BD în cazul în care au aparut erori şi răspunde de modul de utilizare a bazei de date.

  Acasa Inapoi Pagina anterioara