Rapoarte Access

Produsul final al aplicaţiilor de baze de date este un raport. În Microseft Access, raportul este un tip de formular continuu, destinat în special tipăririi. Programul Microsoft Access combină datele din tabele, interogări şi chiar formulare şi generează un raport pe care îl tipăreşte. Există şase tipuri de bază:

  • Rapoarte cu o singură coloană care afişează toate câmpurile unei înregistrări dintr-o tabelă
  • Rapoarte dispuse pe rânduri care furnizează câte o coloană pentru fiecare câmp al unei tabele sau întregistrări şi tipăresc valoarea fiecărui cîmp al înregistrării pe rănduri plasate sub capul de coloană
  • Rapoarte multicoloană care se obţin din rapoartele cu o singură coloană, prin divizarea paginii în mai multe coloane;
  • Rapoarte cu grupare / totalizare care însumează datele pe grupuri de înregistrări şi adaugă apoi totaluri generale la sfârşitul raportului;
  • Etichete pentru corespondenţă constituie un tip deosebit de raport multicoloană, proiectat pentru a tipării în mod grupat nume şi adrese sau alte informaţii provenite din mai multe câmpuri. Fiecare grup de câmpuri constituie o celulă într-o reţea;
  • Rapoarte neasociate care conţin subrapoarte care au la bază surse de date nelegate.
  • Acasa
    Inapoi Pagina anterioara