Microsoft Access - Noţiuni introductive

Microsoft Access 2007 face parte din pachetul de programe Microsoft Office Professional şi este cea de-a şaptea versiune a produsului de la lansarea sa iniţială în 1992. Principalele caracteristici ale sistemului de gestiune a bazelor de date Access sunt:

 • sistemul de gestiune a bazelor de date este relaţional şi lucrează sub sistemul de operare Windows;
 • este deschis comunicării cu alte sisteme de gestiune a bazelor de date cum ar fi Foxpro sau Paradox;
 • este compatibil cu tehnologia ActiveX care permite realizarea aplicaţiilor client/server;
 • permite realizarea de aplicaţii complexe prin utilizarea limbajului Visual Basic;
 • permite comunicarea cu SQL Server, alt produs Microsoft care gestionează baze de date;
 • permite accesul la baze de date din mediul Internet, fiind un instrument util pentru publicarea informaţiilor în paginile Web;
 • cerinţe hardware pentru instalare: computer Pentium cu 32 MB RAM, 200 MB spaţiu pe HDD, CD-ROM, monitor SVGA.
 • este prevăzut cu ajutor (help), apelabil contextual sau la cerere;
 • conţine instrumente tip wizard care permit utilizatorului crearea facilă a unor obiecte;
 • acceptă nume lungi în definirea fişierelor;
 • permite crearea de comenzi rapide (shortcuts) în vederea accesării obiectelor Access;
 • permite crearea de grupuri de obiecte definite de utilizator în cadrul bazei de date;
 • permite setarea proprietăţilor iniţiale ale bazei de date cum ar fi titlul aplicaţiei, ataşarea de pictograme (icons), precum şi forma de afişare iniţială
 • oferă posibilitatea creării unei copii a bazei de date şi prin utilizarea aplicaţiei Briefcase, realizarea sincronizării între diferitele copii ale bazei de date;
 • permite utilizarea instrumentului asistent (wizard) în vederea creării a mai mult de 20 de tipuri comune de aplicaţii;
 • permite utilizarea de adrese şi legături Internet;
 • conţine exemple de baze de date care contribuie la o mai bună înţelegere a modului de construire a tabelelor, formularelor, rapoartelor, interogărilor, relaţiilor dintre tabele.
 • O bază de date reprezintă un ansamblu de date, organizate coerent, structurate cu o redundanţă minimă, accesibile cât mai multor utilizatori ïn acelaşi timp. Pentru a defini o bază de date este nevoie de:

 • Tabela - reprezintă un produs cartezian dintre mai multe domenii, caracterizată printr-un nume.
 • Legăturile dintre tabele
 • Avantajele folosirii bazelor de date în locul fişierelor de date sunt:

 • partajarea informaţiilor;
 • creşterea cantităţii de informaţii disponibile unui utilizator;
 • micşorarea redundanţei datelor;
 • consistenţa datelor;
 • integritatea datelor;
 • securitatea datelor;
 • controlul centralizat al datelor;
 • transparenţa;
 • interdependenţa datelor;
 • Pentru a defini o tabelă sunt necesare următoarele elemente:

 • Entitatea - reprezintă elementul, obiectul, fenomenul care este descris;
 • Domeniul de valori - reprezintă ansamblul de valori caracterizate printr-un nume, ce poate fi definit sau implicit.
 • Atributul - reprezintă o coloană dintr-o tabelă caracterizată printr-un nume.
 • Pentru gestionarea datelor din baza de date trebuie să folosiţi un software numit Sistem de Gestiune a Bezelor de Date - SGBD

  Acasa Inapoi