Interogări Access

O interogare este o întrebare adresată programului Access prin care se doreşte obţinerea unor date. O interogare permite selectarea înregistrărilor dintr-un tabel sau dintr-o altă interogare. Când se crează o nouă interogare, apare o listă cu cei patru experţi pentru interogări din care puteţi selecta. Pentru a construi o interogare se parcurg următorii paşi:

 • daţi clic pe butonul Expert interogare pentru a deschide fereastra Interogare nouă;
 • din caseta de dialog ce se deschide selectaţi Interogare simplă;
 • se deschide o nouă casetă de dialog de unde selectaţ tabelele din care faceţi interogarea;
 • selectaţi unul sau mai multe câmpuri din tabele;
 • daţi clic pe butoanele Următorul şi Terminare.
 • Interogarea rezultată este un tabel mai mic, un subset al tabelului original, pe care îl generează interogarea. Pentru a sincroniza o interogare multi-tabel, toate tabelele trebuie să aibă un câmp comun.

  Access nu salvează rezultatul interogării, ci doar structura ei.

  Acest lucru este un avantaj, deoarece, atunci câ se modifică datele din tabele se va modifica şi rezultatul interogării.

  Pentru a finaliza interogarea trebuie vizualizată în modul Query Design. De aici se pot face diferite prelucrări, cum ar fi sortarea datelor, afişarea valorilor aflate într-un anumit interval, se stabilesc criteriile de selecţie care vor indica cu exactitate cum anume se vor extrage întregistrările din tabele.

  Pentru îmbunătăţirea puterii de extragere, se pot folosii operatorii relaţionali >, <, >=, <=, <>, precum şi cuvântul cheie Between care este util atunci când se afişează valori aflate între alte valori. Access foloseşte implicit OR (SAU) când trebuie specificate mai multe criterii.

  Acasa Inapoi Pagina anterioara