Microsoft PowerPoint - Noţiuni introductive

Aplicaţia PowerPoint conţinută în pachetul de programe Microsoft Office, este destinată realizării prezentărilor. O prezentare este o expunere coerentă, organizată după un plan prestabilit, destinată transmiterii unor informaţii legate de o temă dată către un anumit public.
Cu ajutorul aplicaţiei PowerPoint se pot crea prezentări conţinând text, imagini, grafică, efecte de animaţie şi sunet, chiar şi scurte secvenţe de film.
Pentru a-şi atinge scopul, indiferent de conţinutul său, o prezentare eficientă trebuie realizată ţinând cont de următorii factori:

  • pregătirea prezentării prin organizarea conţinutului în conformitate cu un plan bine structurat, care să cuprindă obiective clare, corecte şi concise;
  • adaptarea la tipul auditorului;
  • utilizarea unor mijloace adecvate de sensibilizare a publicului, de captare şi menţinere a interesului acestuia pe toată durata prezentării.

  • După lansarea în execuţie a aplicaţiei, se deschide o fereastră ce conţine atât elemente comune aplicaţiilor Office, cât şi elemente specifice.

    Pentru evaluarea cunoştinţelor vă propun următoarele teste:
    Test practic

    Acasa Inapoi