Microsoft Excel - Noţiuni introductive

Microsoft Excel este un program de calcul tabelar ce face parte din pachetul de programe integrate Ms-Office. Organizarea datelor în cadrul aplicaţiei este similar aplicaţiilor Microsoft, adică se generează un fişier având extensia .xls(compatibil 97-2003) sau .xlsx(compatibil 2007-2010), fişier organizat sub forma unui registru de lucru (WorkBook). Un registru de lucru poate conţine cel mult 255 foi de calcul (sheet).

Ca suprafaţă de lucru, o foaie de calcul este prezentată ca un tabel rectangular în care se delimitează rânduri şi coloane.
Coloanele - sunt identificate prin una sau două litere mari, începând cu A, până la Z, urmând AA, AB, ..., AZ, BA, ş.a.m.d. pânĂ la IV.
Coloanele sunt elemente de structurare a informaţiei din foaie.
Rândurile - sunt numerotate în mod fix, începând de la 1 până la 65536. Rândurile sunt instanţe ale entităţii.
Celula - se găseşte la intersecşia unui rând cu o coloană, fiind unitatea de informaţie din cadrul foii. Adresa unei celule este formată din două informaţii, corespunzătoare celor două coordonate: indicativul coloanei şi numărul rândului.
Informaţia stocată într-o celulă dă atributul informaţional al celulei. O celulă conţine o singură informaţie, de un anumit tip:

  • Constantă - valoarea introdusă în celulă nu poate fi schimbată decât dacă este editată/modificată. Constantele pot fi de tip:
  • Formulă de calcul unde va fi afişat un rezultat ce se va modofica ori de câte ori un element al formulei se va modifica.
  • Date de tip imagine, sunet, hiperlinkuri.

    Acasa Inapoi